Điều khoản sử dụng

Với việc sử dụng Platfox, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với các điều khoản sau đây.

Lời mở đầu

Chào mừng bạn đến với Điều khoản sử dụng của Platfox.com! Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bên dưới chúng tôi đã liệt kê các điều khoản quan trọng về pháp lý, áp dụng với bất kỳ ai truy cập website và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Những điều khoản này sẽ giúp bảo vệ cả bạn và chúng tôi, khiến cho dịch vụ của chúng tôi trở nên hữu ích và thú vị hơn cho mọi người. Platfox cung cấp một loạt các dịch vụ và tính năng, và một phần của các điều khoản dưới đây có thể sẽ không liên quan đến dịch vụ cụ thể mà bạn sử dụng.

Chúng tôi hiểu rằng, việc đọc các điều khoản pháp lý này khá nhàm chán. Nếu bạn có bất cứ đề xuất nào về cách thức để điều chỉnh việc này, hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email support@Platfox.com.


1. Giới thiệu

1.1 Mục đích

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho phép người dùng có khả năng tạo ra các sản phẩm trực tuyến đẹp mắt và có tính ứng dụng cao, để quản lý và quảng bá doanh nghiệp, nội dung và ý tưởng, và có được trải nghiệm tuyệt vời với những điều đó - mà không cần phải là người hiểu biết về công nghệ hoặc thiết kế. Bên dưới sẽ liệt kê chi tiết các công cụ và tính năng cho phép người dùng tạo, xuất bản và sử dụng các trang web, nền tảng Thương mại điện tử trực tuyến, bản tin, gallery, trình phát đa phương tiện, ứng dụng điện thoại, các công cụ và dịch vụ tuyệt vời nhất. Các trang web và nền tảng trực tuyến do người dùng tạo sẽ được họi chung là “Nền tảng người dùng".

1.2 Thỏa thuận pháp lý

Các Điều khoản sử dụng của Platfox.com (“Điều khoản sử dụng"), cùng với các điều khoản bổ sung khác được áp dụng cụ thể cho một số dịch vụ và tính năng được trình trên (các) website Platfox.com (“Website của Platfox", và gọi chung là “Điều khoản của Platfox"), tất cả các điều khoản và điều kiện áp dụng cho từng người truy cập hoặc người dùng (“Người dùng" hoặc “bạn") của website Platfox, ứng dụng di động Platfox (“Platfox app") và/hoặc bất cứ dịch vụ, ứng dụng các tính năng khác do chúng tôi cung cấp có liên quan, ngoại trừ các trường hợp chúng tôi có tuyên bố rõ ràng khác (tất cả các dịch vụ được cung cấp thông qua Platfox Website hay Platfox App, gọi chung là - “Dịch vụ của Platfox" hoặc “Dịch vụ").

Các điều khoản của Platfox cấu thành nên hợp đồng pháp lý và có sự ràng buộc giữa Platfox.com Ltd. và các công ty con và chi nhánh trên toàn thế giới (“Platfox, “chúng tôi") và bạn liên quan đến việc sử dụng bất cứ Dịch vụ của Platfox - vì vậy xin vui lòng đọc kỹ toàn bộ.

Bạn chỉ có thể truy cập và/hoặc sử dụng các Dịch vụ của Platfox và/hoặc Ứng dụng Platfox nếu bạn hoàn toàn đồng ý với Điều khoản của Platfox - và với việc sử dụng và/hoặc đăng ký bất kỳ Dịch vụ của Platfox nào, bạn đã xác nhận sự đồng ý với các Điều khoản sử dụng này và bất cứ Điều khoản nào khác của Platfox áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch vụ của Platfox. Nếu bạn không đọc, hiểu đầy đủ và đồng ý với Điều khoản của Platfox, bạn phải rời khỏi trang web của Platfox ngay lập tức và tránh hoặc ngừng tất cả việc sử dụng Dịch vụ của Platfox.

Với việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc mục “Chính sách bảo mật" của chúng tôi tại https://www.platfox.com/privacy.html (“Privacy Policy”).

1.3 Tài khoản Người dùng

Để truy cập và sử dụng các phần và tính năng nhất định của Platfox, trước tiên bạn phải đăng ký và tạo một tài khoản với Platfox (“Tài khoản Người dùng").

Nếu có bất kỳ ai khác ngoài bạn truy cập Tài khoản người dùng của bạn và/hoặc bất kỳ cài đặt nào trên Nền tảng Người dùng của bạn, họ có thể thực hiện bất kỳ hành động nào (trừ khi có quy định khác về Dịch vụ của Platfox), thay đổi (các) Nền tảng Người dùng và Tài khoản Người dùng của bạn, và chấp nhận bất kỳ điều khoản pháp lý nào có sẵn trong đó, đưa ra các tuyên bố và cho phép khác - và tất cả các hoạt động tương tự vậy sẽ được coi là đã xảy ra nhân danh bạn.

Do đó, chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn giữ bí mật thông tin đăng nhập của Tài khoản Người dùng và chỉ cho phép truy cập đối với những người bạn tin tưởng - vì bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản Người dùng và/hoặc Nền tảng Người dùng của bạn (bao gồm mọi tuyên bố, sự cho phép, và cam kết được thực hiện trong đó), cho dù bạn có ủy quyền cụ thể hay không, và cho bất kỳ thiệt hại, chi phí hoặc tổn thất nào có thể xảy ra từ các hoạt động đó.

Bạn phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi đăng ký Tài khoản Người dùng và sử dụng các Dịch vụ của Platfox, nơi bạn là chủ sở hữu duy nhất. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn nên cung cấp chi tiết thông tin liên hệ và thông tin thanh toán của bạn (hoặc công ty bạn), bao gồm địa chỉ email hợp lệ, vì chúng tôi có thể sử dụng chúng để nhận diện và xác định chủ sở hữu thực sự của Tài khoản Người dùng và/hoặc Nội dung Người dùng (như định nghĩa bên dưới) được gửi cho chúng tôi.

Trong trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu Tài khoản Người dùng, chúng tôi có quyền xác định quyền sở hữu đối với Tài khoản Người dùng dựa trên phán quyết hợp lý do chúng tôi đưa ra, cho dù chúng tôi có tiến hành một cuộc điều tra độc lập hay không. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không thể đưa ra quyết định (vì chúng tôi có thể tự quyết định), chúng tôi có quyền tránh làm như vậy và/hoặc đình chỉ Tài khoản Người dùng cho tới khi các bên tranh chấp quyền sở hữu đó đạt được một giải pháp mà không gây trở ngại cho bạn hoặc bất cứ bên nào khác. Chúng tôi có thể yêu cầu tài liệu (ví dụ: thẻ chứng minh nhân dân do chính phủ cấp, giấy phép kinh doanh) để có thể hỗ trợ trong quá trình xác minh quyền sở hữu. Trong số các trường hợp khác, chúng tôi có thể xem xét các nguyên tắc được nêu dưới đây.

  • Platfox sẽ xem xét chủ sở hữu của Tài khoản Người dùng, Nền tảng Người dùng và/hoặc Nội dung Người dùng tạo và/hoặc đăng tải lên liên quan đến Dịch vụ của Platfox, là người hoặc tổ chức có quyền truy cập vào địa chỉ email được liệt kê trong hồ sơ của Platfox đối với Tài khoản Người dùng được tạo bởi Nền tảng Người dùng hoặc Nội dung Người dùng.
  • Nếu có bất kỳ Dịch vụ Trả phí nào (như được định nghĩa trong mục 5 bên dưới) được mua thông qua Tài khoản Người dùng, Platfox sẽ xem xét chủ sở hữu của Tài khoản Người dùng đó và/hoặc Nền tảng Người dùng và/hoặc Nội dung Người dùng được tạo theo đó, có thể được coi là người hoặc tổ chức có thông tin thanh toán đã được sử dụng để mua Dịch vụ Trả phí. Tuy nhiên như đã nói ở trên, khi áp dụng, nếu một Nền tảng người dùng được liên kết với một tên miền bên ngoài (được nhập vào hoặc mua lại như một phần của Dịch vụ trả phí, như định nghĩa bên dưới), và thông tin đăng ký của tên miền đó được công khai thông qua cơ sở dữ liệu WHOIS cung cấp trên www.whois.net hoặc trên cơ sở dữ liệu của Platfox, Platfox sẽ xem xét chủ sở hữu của Nền tảng Người dùng đó là người hoặc công ty đã đăng ký tên miền đó. Trong trường hợp một cá nhân và một tổ chức đều đăng ký tên miền đó, Platfox sẽ coi tổ chức là chủ sở hữu thực sự của tên miền, và do đó là chủ sở hữu của Nền tảng Người dùng được liên kết với tên miền. Trong trường hợp thông tin thanh toán cho biết một cá nhân là chủ sở hữu của Nền tảng Người dùng và người đăng ký tên miền là hai người khác nhau, Platfox sẽ coi người đăng ký chủ sở hữu tên miền liên kết với Tài khoản Platfox là chủ sở hữu của Nền tảng Người dùng.
  • Tuy nhiên như đã nói ở trên, Platfox có quyền xác định chủ sở hữu của Nội dung Người dùng và/hoặc Website Người dùng, bao gồm bằng cách bỏ qua các chỉ dẫn được nêu ở trên, trong trường hợp Platfox cho rằng, theo quyết định của mình, rằng tình huống đó được chứng minh là đúng, dựa trên tình hình thực tế được xác định bởi Platfox.

2. Nghĩa Vụ

2.1 Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng

Bạn ít nhất mười ba (13) tuổi, hoặc mười sáu (16) tuổi nếu bạn là cá nhân sống trong Liên Minh Châu Âu (EU), hoặc trong độ tuổi hợp pháp chiếm đa số trong phạm vị quyền hạn của bạn và có thẩm quyền pháp lý, quyền và tự do tham gia vào các Điều khoản của Platfox và hình thành một thỏa thuận ràng buộc, cho chính bạn hoặc nhân danh người hoặc tổ chức mà bạn cam kết với Điều khoản của Platfox;

Bạn không phải là cư dân (hoặc sẽ sử dụng Dịch vụ của Platfox) của quốc gia mà chính phủ Hoa Kỳ đã cấm vận để sử dụng Dịch vụ của Platfox, bạn cũng không có tên trong danh sách Quốc gia được chỉ định đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc bất kỳ hình thức xử phạt thương mại nào khác quy định;

Quốc gia cư trú của bạn và/hoặc quốc gia nơi công ty của bạn thành lập phải giống với quốc gia được chỉ định trong địa chỉ liên hệ và/hoặc địa chỉ thanh toán mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Bạn hiểu rằng Platfox không cung cấp bất kỳ lời khuyên pháp lý hoặc bất kỳ khuyến nghị nào liên quan đến bất kỳ điều luật hoặc yêu cầu nào áp dụng với việc sử dụng của bạn hoặc bất kỳ Người dùng cuối cùng của bạn;

Và đặc biệt liên quan đến Nội dung người dùng của bạn:

Bạn xác nhận rằng bạn có quyền sở hữu tất cả các nội dung do bạn đăng tải hoặc cung cấp, hoặc được nhập vào, sao chép hoặc đăng tải bởi Dịch vụ của Platfox cho bạn, cho Nền tảng Người dùng (“Nội dung Người dùng"), bao gồm các thiết kế, hình ảnh, hoạt hình, video, tệp âm thanh, phông chữ, logo, mã code, hình minh họa, tác phẩm, tác phẩm nghệ thuật, giao diện, tên người dùng, các thông tin bạn cung cấp nhằm mục đích tạo tên miền phụ, văn bản, tác phẩm văn học và bất kỳ tài liệu nào khác (“Nội dung"), hoặc nói cách khác là có (và sẽ tiếp tục có) toàn bộ quyền, quyền sở hữu, giấy phép, sự thỏa thuận và thẩm quyền đối với Nội dung Người dùng, khi cần thiết để truy cập, nhập, sao chép, sử dụng, xuất bản, chuyển nhượng hoặc cấp phép những Nội dung Người dùng này, bởi bạn và chúng tôi hoặc bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi;

Bạn có (và sẽ duy trì) toàn bộ quyền, quyền sở hữu, giấy phép, sự thỏa thuận và thẩm quyền cho phép các Dịch vụ của Platfox truy cập vào bất kỳ trang web và/hoặc các dịch vụ trực tuyến khác, nhằm mục đích nhập, sao chép, hiển thị, tải lên, truyền tải và/hoặc các mục đích sử dụng khác đối với Nội dung Người dùng của bạn.

Nội dung Người dùng là (và sẽ tiếp tục) đúng đắn, hiện hành, chính xác, không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào, và cách thức đăng tải, nhập, sao chép, sở hữu, đăng, chuyển giao, hiển thị hoặc cách sử dụng khác không trái pháp luật của quốc gia mà bạn hoặc người dùng của Nền tảng Người dùng của bạn cư trú, hoặc để Platfox và/hoặc Người dùng Cuối cùng của bạn truy cập, nhập, sao chép, đăng tải, sử dụng hoặc sở hữu liên quan đến Dịch vụ của Platfox.

Bạn có tất cả sự đồng ý và cho phép được yêu cầu bởi pháp luật hiện hành, liên quan đến việc đăng bài, lan truyền và xuất bản bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc hình ảnh của bất cứ cá nhân, thực thể hay tài sản nào là một phần của Nội dung Người dùng, và bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật được áp dụng.

2.2 Bạn cam kết và đồng ý

Tuân thủ đầy đủ tất cả các luật hiện hành và bất cứ điều khoản hợp đồng nào khác chi phối việc bạn sử dụng các Dịch vụ của Platfox (và mọi tương tác hoặc giao dịch liên quan), bao gồm các điều luật cụ thể áp dụng với bạn hoặc Người dùng cuối cùng của bạn ở bất kỳ vị trí địa lý nào;

Chịu hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ của Platfox xảy ra trong Tài khoản Người dùng và/hoặc (các) Nền tảng Người dùng, và đối với bất kỳ Nội dung Người dùng (bao gồm mọi hậu quả của việc truy cập, nhập, đăng tải, sao chép, sử dụng hoặc xuất bản các Nội dung Người dùng đó đối với Dịch vụ của Platfox);

Đều đặn và độc lập lưu và sao lưu bất kỳ Nội dung người dùng và thông tin đang được xử lý đối với Nền tảng người dùng của bạn, bao gồm cả đối với Người dùng cuối cùng, Sản phẩm người dùng, và bất kỳ ứng dụng và/hoặc Dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng;

Nhận tin nhắn và tài liệu quảng cáo từ Platfox hoặc đối tác của Platfox, qua thư, email hoặc bất kỳ hình thức liên hệ nào khác mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi (bao gồm số điện thoại để gọi hoặc nhắn tin). Nếu bạn không muốn nhận được các tài liệu hoặc thông tin quảng cáo này - vui lòng thông báo cho chúng tôi biết bất cứ lúc nào;

Cho phép Platfox sử dụng vĩnh viễn, trên toàn cầu và miễn phí tất cả các phiên bản Nền tảng người dùng của bạn (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) cho bất kỳ hoạt động tiếp thị và quảng bá nào của Platfox, trực tuyến và/hoặc ngoại tuyến, và sửa đổi nó theo yêu cầu cho một mục đích nào đó, và bạn từ bỏ mọi khiếu nại chống lại Platfox hoặc bất kỳ ai liên quan đến bất cứ quyền về đạo đức, quyền của nghệ sĩ hoặc bất cứ quyền tương tự nào khác trên toàn thế giới trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lại mà bạn có thể có đối với Nền tảng người dùng;

Platfox có toàn quyền quyết định đối với các phương tiện, cách thức và phương thức thực hiện các Dịch vụ của Platfox, bao gồm cả các dịch vụ lưu trữ, lan truyền, xuất bản và/hoặc hiển thị bất kỳ Nền tảng người dùng và/hoặc Nội dung (bao gồm cả việc đưa vào và trình bày bất kỳ quảng cáo hoặc nội dung thương mại nào khác).

Platfox có quyền cung cấp các Dịch vụ của Platfox theo các gói giá và áp đặt các giới hạn khác nhau đối với việc tải, lưu trữ, tải xuống và sử dụng các Dịch vụ của Platfox theo từng gói giá, bao gồm, không có giới hạn, hạn chế lên lưu lượng và băng thông kích thước và/hoặc độ dài của nội dung, chất lượng và/hoặc định dạng của nội dung, nguồn nội dung, khối lượng thời gian tải xuống, số người đăng ký nội dung của bạn v.v...

2.3 Bạn cam kết và đồng ý không

Sao chép, sửa đổi, đạo tác phẩm, tải xuống, điều chỉnh, thay đổi, mô phỏng, di chuyển sang dịch vụ khác, dịch, biên dịch, dịch ngược hoặc phân tách website Platfox, Dịch vụ của Platfox (hoặc bất kỳ phần nào trong đó), bất kỳ Nội dung nào được cung cấp bởi Platfox hoặc Dịch vụ của bên thứ ba để sử dụng và hiển thị trong Nền tảng Người dùng (“Nội dung được cấp phép") và/hoặc bất kỳ phần nào trong đó, hoặc hiển thị, thực hiện, lan truyền hoặc phân phối công khai bất kỳ nội dung nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Platfox hoặc/và được cho phép rõ ràng theo Điều khoản của Platfox.

Đăng ký, lan truyền hoặc hiển thị bất kỳ Nội dung Người dùng, hoặc sử dụng Nội dung được cấp phép trong ngữ cảnh có thể được xem là phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, quấy rối, đe dọa, gây án, lạm dụng, phân biệt chủng tộc, xúc phạm, lừa đảo hoặc vi phạm các quyền của Platfox hoặc bất kỳ bên thứ ba (bao gồm mọi quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, quyền theo hợp đồng hoặc ủy thác), hoặc đưa bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc thương hiệu nào dưới phương diện sai hoặc làm mất uy tín của họ, mà không có sự chấp thuận rõ ràng trước đó;

Dùng bất kỳ hành động bất hợp pháp nào để thu thập dữ liệu đăng nhập và/hoặc mật khẩu cho các trang web, bên thứ ba, phần mềm hoặc dịch vụ khác;

Lừa đảo, thu thập, đăng tải hoặc cung cấp thông tin thẻ tín dụng hoặc các dạng dữ liệu tài chính khác được sử dụng để thu thập các thanh toán, trừ khi được thực hiện theo bất kỳ luật hiện hành nào, bao gồm với tiêu chuẩn PCI DSS khi áp dụng;

Đăng tải, chèn, thu thập bất kỳ nội dung độc hại, bất hợp pháp, phỉ báng hoặc tục tĩu vào trang web của Platfox hoặc Dịch vụ của Platfox (hoặc bất kỳ phần nào trong đó);

Xuất bản và/hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ của Platfox hoặc Nội dung được cấp phép trên bất kỳ trang web, mạng hoặc hệ thống nào khác ngoài các trang được cung cấp bởi Platfox, và/hoặc khung hình, “deep link" (liên kết sâu), “page scrape" (tự động thu thập thông tin từ website), và/hoặc tạo một trình duyệt hoặc môi trường tiếp giáp xung quanh bất kỳ Dịch vụ của Platfox, Nội dung được cấp phép và/hoặc Nền tảng người dùng (hoặc bất kỳ phần nào trong đó), trừ khi được Platfox cho phép trước bằng văn bản;

Sử dụng bất kỳ “robot", “spider" hoặc các thiết bị, chương trình, tập lệnh, thuật toán hoặc phương pháp tự động khác hoặc bất kỳ quy trình thủ công tương tự hoặc tương đương để truy cập, thu thập, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của Dịch vụ của Platfox (hoặc dữ liệu và/hoặc nội dung), hoặc mô phỏng hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc trình bày bất cứ Dịch vụ của Platfox nào để thu được bất kỳ tài liệu, tư liệu hoặc thông tin thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp thông qua Dịch vụ của Platfox;

Thực hiện theo cách có thể gây tổn hại đến uy tín và thiện chí của Platfox, hoặc điều này có thể khiến Platfox bị mất uy tin hoặc tổn hại;

Mua công cụ tìm kiếm hoặc các từ khóa trả cho mỗi lượt nhấp chuột (chẳng hạn như Google AdWords). hoặc tên miền có sử dụng từ Platfox hoặc Dấu hiệu của Platfox và/hoặc bất kỳ biến thể và lỗi chính tả nào của Platfox;

Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức hoặc cung cấp thông tin sai lên trên Dịch vụ của Platfox hoặc/và Nền tảng người dùng, trực tiếp hay gián tiếp, hoặc thức hiện bất kỳ thao tác nào nhằm mục đích ngụy trang danh tính của bạn hoặc nguồn gốc của bất kỳ tin nhắn hoặc sự chuyển giao nào bạn gửi đến Platfox và/hoặc bất kỳ Người dùng cuối cùng nào;

Tuyên bố sai hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc thể hiện sai lệch hoặc ngụ ý rằng Platfox hoặc bất kỳ bên thứ ba nào chứng thực bạn, Nền tảng người dùng của bạn, doanh nghiệp của bạn, Sản phẩm người dùng của bạn, hoặc bất kỳ tuyên bố nào do bạn đưa ra;

Tra cứu ngược, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi Người dùng của Dịch vụ Platfox, hoặc can thiệp hoặc vi phạm quyền riêng tư của Người dùng khác, hoặc thu thập thông tin cá nhân của khách truy cập hoặc người dùng của Dịch vụ Platfox và/hoặc Nền tảng người dùng mà không thông báo và có sự đồng ý rõ ràng từ họ;

Vô hiệu hóa, phá vỡ, bỏ qua hoặc tránh các biện pháp được sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ của Platfox, Nền tảng Người dùng, tài khoản của người dùng khác, hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ của Platfox, bằng cách hack, khai thái mật khẩu hoặc các bằng các phương tiện bất hợp pháp hoặc bị cấm khác;

Thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng Dịch vụ của Platfox hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Dịch vụ của Platfox;

Đăng tải lên Dịch vụ của Platfox và/hoặc Nền tảng người dùng hoặc sử dụng chúng để thiết kế, lập trình, phân phối và/hoặc truyền tải hoặc thực thi bất kỳ vi rút, “worm", Trojan Horse, bom hẹn giờ, lỗi web, phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại hoặc bất kỳ mã code, tệp, hoặc chương trình có thể hoặc có ú định phá hoại hoặc chiếm quyền điều khiển hoạt động của bất kỳ phần cứng, phần mềm hoặc thiết bị viễn thông nào, hoặc bất kỳ mã hoặc thành phần nào có khả năng gây hại, phá vỡ hoặc xâm chiếm;

Thực hiện hành động áp đặt vô lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng Dịch vụ của Platfox hoặc các hệ thống của Platfox hoặc mạng lưới liên kết với Dịch vụ của Platfox, hoặc can thiệp hoặc làm gián đoạn hoạt động bất cứ Dịch vụ nào của Platfox, hoặc của máy chủ hoặc mạng lưới lưu trữ chúng hoặc làm chúng có hiệu lực, hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, quy định, chính sách hoặc quy định của máy chủ hoặc mạng lưới đó;

Sử dụng bất kỳ Dịch vụ của Platfox và/hoặc Nền tảng người dùng liên quan đến bất kỳ hình thức thư rác, thư không mong muốn, lừa đảo, scam, phishing (lợi dụng sự không hiểu biết của người dùng để đánh cắp thông tin cá nhân của họ, bằng cách mượn tên công ty (ngân hàng, công ty thẻ tín dụng...) và dẫn người dùng đến trang Web giả), “chain letter" (thư dây chuyền), pyramid schemes (đề án đầu tư bất hợp pháp), hoặc tiến hành tiếp thị hoặc quảng cáo phi đạo đức;

Truy cập vào Dịch vụ của Platfox, Tài khoản người dùng, Nội dung được cấp phép và/hoặc Nội dung người dùng thông qua bất kỳ phương thức hoặc công nghệ (ví dụ như thu thập dữ liệu) ngoài các giao diện được hỗ trợ công khai của chúng tôi.

Bán, cấp phép, hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào khi sử dụng hoặc truy cập vào Nội dung được cấp phép và/hoặc Dịch vụ của Platfox, trừ khi được cho phép rõ ràng trong Điều khoản của Platfox;

Xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo về bản quyền, watermarks (hay còn gọi là bản quyền hình ảnh) và dấu hiệu nào cho thấy quyền sở hữu của bất kỳ người cấp phép nào của chúng tôi, bao gồm ký hiệu bản quyền [©], Creative Commons - tài sản sáng tạo cộng đồng [(cc)], hoặc nhãn hiệu [® hoặc ™] có trong hoặc đi kèm với Dịch vụ của Platfox và/hoặc Nội dung được cấp phép;

Vi phạm, cố ý vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ Điều khoản của Platfox hoặc bất kỳ luật hoặc yêu cầu áp dụng cho việc sử dụng các Dịch vụ của Platfox.

Truy cập hoặc sử dụng dịch vụ nhằm mục đích chấm điểm hoặc phân tích tính cạnh tranh tương tự hoặc nhằm xây dựng một sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc bạn không tuân theo bất kỳ điều khoản đã nêu ở trên hoặc bất kỳ sự xuyên tạc nào do bạn gây ra có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức Tài khoản người dùng và/hoặc Dịch vụ được cung cấp cho bạn - có thể có hoặc không thông báo thêm cho bạn, và không hoàn trả bất kỳ khoản thanh toán nào cho bất kỳ dịch vụ nào.

3. Nội dung và Quyền sở hữu

3.1 Quyền sở hữu trí tuệ của bạn

Giữa Platfox và bạn, bạn sẽ sở hữu tất cả tài sản trí tuệ liên quan đến Nội dung người dùng của bạn và mọi tài liệu do bạn tạo, bao gồm các thiết kế, hình ảnh, hoạt họa, video, hình ảnh, phông chữ, logo, hình minh họa, tác phẩm, tác phẩm nghệ thuật, mã code, giao diện, văn bản và tác phẩm văn học. Platfox không yêu cầu quyền sở hữu đối với nội dung của bạn. Với mục đích duy nhất là cung cấp dịch vụ cho bạn, bạn biết và đồng ý rằng chúng tôi cần truy cập, đăng tải và/hoặc sao chép Nội dung người dùng của bạn vào nền tảng, bao gồm dịch vụ đám mây và CDN, để điều chỉnh hiển thị, sao chép để sao lưu và thực hiện bất kỳ hành động kỹ thuật và/hoặc thực hiện các dịch vụ khi chúng tôi thấy phù hợp.

3.2 Quyền sở hữu trí tuệ của Platfox

Tất cả các quyền, tiêu đề và quyền lợi liên quan đến Dịch vụ của Platfox, bao gồm tất cả và bất kỳ tài liệu có bản quyền hoặc bất kỳ nội dung nào có thể thuộc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào theo bất kỳ luật hiện hành nào (bao gồm các tác phẩm nghệ thuật, đồ họa, hình ảnh, mẫu và công cụ website, tác phẩm văn học, mã nguồn, mã máy tính (bao gồm html), ứng dụng, audio, nhạc, video và phương tiện truyền thông đại chúng khác, thiết kế, hoạt hình, giao diện, tài liệu, dẫn xuất và các phiên bản của chúng, “cái nhìn và cảm nhận" của Dịch vụ của Platfox, phương thức, sản phẩm, thuật toán, dữ liệu, tính năng và đối tượng tương tác, bí mật thương mại, logo, tên miền, URL tùy chỉnh, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và các ký hiệu nhận dạng độc quyền khác, đã hoặc chưa đăng ký và/hoặc có khả năng được đăng ký (gọi chung là Sở hữu trí tuệ), và bất kỳ sản phẩm dẫn xuất nào của chúng, đều thuộc sử hữu và/hoặc được cấp phép bởi Platfox.

Tùy thuộc vào sự tuần thủ đầy đủ của bạn với các Điều khoản của Platfox và thanh toán kịp thời các khoản phí hiện hành, Platfox cho phép bạn tạo Tài khoản người dùng và miễn là Platfox muốn cung cấp dịch vụ của Platfox cho bạn, một giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng được, không được cấp phép, có thể hủy bỏ hoàn toàn và có giới hạn để sử dụng Dịch vụ của Platfox và Nội dung được cấp phép, nhằm mục đích tạo và hiển thị Nền tảng người dùng với Người dùng cuối cùng (như định nghĩa bên dưới ), chỉ được thừa nhận trong Điều khoản của Platfox và trong phạm vi Dịch vụ của Platfox.

Các điều khoản của Platfox không chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào đối với Sở hữu trí tuệ của Platfox (hoặc bất kỳ phần nào trong đó), ngoại trừ giấy phép có giới hạn được cấp rõ ràng ở trên. Không có điểm nào trong Điều khoản của Platfox cấu thành sự chuyển nhượng hoặc từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ của Platfox theo bất kỳ luật nào.

Ngoài các điều khoản trên, một số phông chữ có sẵn trong Dịch vụ của Platfox, được cấp phép cho Platfox bởi một nhà cung cấp thứ ba, và do đó phải tuân theo các điều khoản cấp phép bổ sung của nhà cung cấp đó, được tóm tắt tại https://platfox.com/

3.3 Phản hồi và Đề xuất

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ đề xuất, bình luận hoặc phản hồi nào khác liên quan đến Dịch vụ của Platfox (dù đã tồn tại, được đề xuất hoặc được dự tính), có thể thuộc bất kỳ quyền Sở hữu trí tuệ nào (“Phản hồi"), thì Phản hồi đó sẽ được sở hữu độc quyền bởi Platfox. Bằng cách cung cấp các phản hồi đó đến Platfox, bạn thừa nhận và đồng ý rằng nó có thể sẽ được sử dụng bởi Platfox để: (i) tiếp tục phát triển, tùy chỉnh và cải thiện Dịch vụ của Platfox, (ii) cung cấp các hỗ trợ về kỹ thuật, (iii) liên hệ với bạn về các thông báo chung hoặc cá nhân và/hoặc yêu cầu phỏng vấn dựa trên phản hồi của bạn hoặc mặt khác, (iv) tạo điều kiện, tài trợ và cung cấp các chương trình khuyến mãi, và theo dõi hiệu suất, (v) tạo dữ liệu thống kê tổng hợp và các thông tin tổng hợp lại khác, mà Platfox có thể sử dụng để cung cấp và cải thiện dịch vụ, (vi) để tăng cường khả năng bảo mật dữ liệu của Platfox, và (vii) để tuân thủ mọi luật pháp và quy định hiện hành. Ngoài ra, bạn (1) tuyên bố và đảm bảo rằng những Phản hồi này chính xác, đầy đủ và không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào; (2) không thể chuyển nhượng cho Platfox bất kỳ quyền, tiêu đề và lợi ích nào bạn có thể có trong những Phản hồi đó và (3) từ bỏ một cách rõ ràng và không thể thay đổi bất kỳ và mọi quyền đạo đức trong quá khứ, hiện tại và tương lai, hoặc bất kỳ quyền tương tự nào khác trên toàn cầu đối với những Phản hồi đó.

4. Quyền riêng tư

Một số phần trong Dịch vụ của Platfox (bao gồm cả một số Dịch vụ của bên thứ ba, được giải thích thêm ở mục 8 bên dưới) yêu cầu hoặc liên quan đến việc gửi, thu thập và/hoặc sử dụng một số thông tin nhận dạng cá nhân. Cụ thể và là một quần của việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của Platfox, Platfox và các Dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập, truy cập và sử dụng một số dữ liệu nhất định liên quan đến Người dùng và Người dùng cuối cùng, bao gồm các hoạt động hoặc điều hướng được thực hiện bởi Người dùng và Người dùng cuối cùng thông qua Dịch vụ của Platfox và/hoặc Nền tảng người dùng. Chúng tôi khuyến khích bạn nên đọc Chính sách về quyền riêng tư và từng chính sách liên quan về Dịch vụ của bên thứ ba một cách thường xuyên, để biết mô tả về các hoạt động thu thập và sử dụng những dữ liệu đó.

5. Phí dịch vụ

5.1 Các dịch vụ trả phí

Việc sử dụng một số Dịch vụ của Platfox có thể phải trả một số khoản phí nhất định, được xác định bởi Platfox (tương ứng với “Dịch vụ trả phí" và “(các khoản)Phí"). Platfox sẽ cung cấp thông báo về các khoản Phí này sau đó có hiệu lực liên quan đến các Dịch vụ trả phí đó. Nếu bạn muốn nhận hoặc sử dụng các Dịch vụ trả phí, bạn phải thanh toán trước tất cả các khoản Phí hiện hành.

Platfox có quyền thay đổi các mức Phí bất cứ lúc nào, có thông báo cho bạn nếu thay đổi đó có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ đăng ký hiện tại của bạn. Nếu bạn nhận được mã giảm giá hoặc các khuyến mại khác, Platfox có quyền tự động và không cần thông báo về việc gia hạn đăng ký của bạn với (các) Dịch vụ của Platfox đó với mức phí hiện hành.

Tất cả các khoản phí sẽ được quy về đồng Đô la Mỹ, ngoại trừ có các quy định cụ thể bằng văn bản của Platfox. Trong phạm vi được pháp luật cho phép (và trừ khi Platfox có quy định khác bằng văn bản), tất cả các khoản Phí đều không bao gồm tất cả các khoản Thuế (bao gồm Thuế GTGT, Thuế bán hàng, Thuế hàng hoá và dịch vụ v.v…), việc thu thuế và các nghĩa vụ được thực hiện bởi cơ quan thuế (“Nộp thuế"), và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán các khoản Thuế hiện hành liên quan đến việc sử dụng các Dịch vụ của Platfox, hoặc bất kỳ khoản thanh toán hoặc mua hàng nào do bạn thực hiện. Nếu Platfox có nghĩa vụ thu hoặc trả Thuế cho các khoản Phí mà bạn phải trả, và dù các khoản thuế này có được thêm hoặc thu từ các giao dịch trước đó từ bạn hay không, các khoản thuế này có thể được thêm vào khoản thanh toán của các khoản Phí chưa trả và sẽ được hiển thị trong Hóa đơn cho giao dịch đó. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên xác minh sự tồn tại của bất kỳ khoản phí bổ sung phải trả cho bên thứ ba có liên quan đến việc mua Dịch vụ trả phí hoặc gia hạn dịch vụ (như phí giao dịch quốc tế, phí chuyển đổi tiền tệ hoặc phí ngân hàng, phí thẻ tín dụng). Platfox không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí hoặc chi phí bổ sung này.

Là một phần của việc đăng ký hoặc gửi thông tin để nhận Dịch vụ trả phí, bạn cũng ủy quyền cho Platfox (trực tiếp hoặc thông qua các chi nhánh, công ty con hoặc các bên thứ ba khác) để yêu cầu và thu tiền thanh toán (hoặc nói cách khác là tính phí, hoàn tiền hoặc thực hiện bất kỳ hành động thanh toán nào khác) từ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi hoặc tài khoản ngân hàng được chỉ định của bạn, để thực hiện bất kỳ yêu cầu nào Platfox hoặc chi nhánh của Platfox có thể xem xét nếu cần thiết để xác thực tài khoản thanh toán hoặc thông tin tài chính được chỉ định của bạn, nhằm mục đích đảm bảo thanh toán kịp thời, bao gồm cả mục đích nhận thông tin chi tiết thanh toán được cập nhật từ việc thanh toán, thẻ tín dụng hoặc nhà cung cấp tài khoản ngân hàng của bạn (ví dụ: cập nhật ngày hết hạn hoặc số thể có thể được cung cấp cho chúng tôi thông qua công ty cung cấp thẻ tín dụng của bạn).

Bạn có thể lưu trữ một thẻ tín dụng với Platfox để thanh toán các Dịch vụ trả phí (“Thẻ được lưu trữ'). Bạn sẽ có thể xác nhận mỗi Thẻ được lưu trữ bằng bốn chữ số cuối trong Trang Cài đặt tài khoản.

5.2 Hóa đơn

Platfox và/hoặc các công ty liên kết của Platfox sẽ phát hành hóa đơn hoặc credit memo (credit lưu ý) đến bất kỳ khoản thanh toán Phí nào hoặc hoàn tiền được thực hiện bởi Platfox (“Hóa đơn"). Mỗi Hóa đơn sẽ được xuất dưới dạng đơn điện tử và dựa trên quốc gia được ghi trọng địa chỉ thanh toán của bạn, và sẽ được gửi đến bạn thông qua Tài khoản người dùng và/hoặc địa chỉ email. Nhằm mục đích xuất hóa đơn, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số Thông tin cá nhân nhất định (như đã nêu trong Chính sách bảo mật) để tuân thủ luật pháp của địa phương. Xin lưu ý rằng Hóa đơn được gửi đến Tài khoản người dùng của bạn có thể không phù hợp với yêu cầu của pháp luật địa phương, và trong trường hợp đó chỉ có thể được sử dụng nhằm mục đích hóa đơn hình thức.

5.3 Đăng ký tự động gia hạn

Để đảm bảo rằng bạn không gặp phải bất kỳ gián đoạn nào khi sử dụng dịch vụ, một số Dịch vụ trả phí có bao gồm tùy chọn tự động gia hạn mặc định, trừ khi bạn tắt tùy chọn tự động gia hạn này đi, các Dịch vụ trả phí này sẽ tự động gia hạn khi kết thúc thời hạn đăng ký, khoảng thời gian gia hạn mới sẽ bằng với thời gian đăng ký ban đầu (không bao gồm thời gian gia hạn) và, trừ khi có các thông báo khác đến bạn, cùng mức giá (có thể thay đổi Thuế hiện hành và không bao gồm bất kỳ khoản chiết khấu hoặc ưu đãi khuyến mãi nào như được cung cấp trong giai đoạn đầu tiên). Ví dụ, nếu thời hạn đăng ký Dịch vụ ban đầu là một tháng, thì mỗi giai đoạn gia hạn (nếu có) sẽ là một tháng. Theo đó, nếu có thể, Platfox sẽ cố gắng tự động tính phí sử dụng cho bạn bằng Thẻ được lưu trữ, trong vòng tối đa hai (2) tuần trước khi thời gian gia hạn bắt đầu. Trong trường hợp không thu được các khoản phí từ bạn, chúng tôi có thể tự quyết định ( nhưng sẽ không bắt buộc) thử thu lại sau đó, và/hoặc đình chỉ hoặc hủy Tài khoản người dùng của bạn, mà không cần thông báo thêm. Nếu Dịch vụ trả phí gia hạn của bạn theo thời gian đăng ký hàng năm hoặc nhiều năm, Platfox sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước khi gia hạn Dịch vụ ít nhất ba mươi (30) ngày trước ngày gia hạn.

Với việc tham gia Thoả thuận này và mua Dịch vụ trả phí gia hạn, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Dịch vụ trả phí giá hạn sẽ tự động gia hạn theo các điều khoản trên.

Bạn có thể tắt tùy chọn tự động gia hạn hoặc hủy Dịch vụ trả phí gia hạn này bất ký lúc nào thông qua Tài khoản người dùng của bạn hoặc Trung tâm trợ giúp của Platfox.

Một số tên miền phải tuân thủ theo chính sách gia hạn khác nhau được nêu chi tiết trong Thỏa thuận đăng ký tên miền. Nếu có bất kỳ điều gì đi ngược lại bới những điều đã nói ở trên, bạn phải chịu trách nhiệm xác minh và đảm bảo việc gia hạn thành công Dịch vụ của Platfox mà bạn sử dụng (dù Dịch vụ Platfox đó có phải đăng ký gia hạn tự động hay không). Theo đó, bạn sẽ phải tự chịu trách nhiệm về việc ngừng sử dụng bất kỳ Dịch vụ của Platfox nào mà bạn đã mua trước đó, bao gồm cả việc huỷ bỏ, không thể tính phí định kỳ hiện hành hoặc dó do bất kỳ Dịch vụ của Platfox nào không được đăng ký gia hạn tự động. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Platfox liên quan đến việc ngừng sử dụng Dịch vụ của Platfox hoặc Dịch vụ của bên thứ ba, vì bất kỳ lý do gì.

5.4 Cam kết hoàn lại tiền

Nếu bạn không hài lòng với Dịch vụ tính phí của Platfox trong thời gian sử dụng dịch vụ hoặc cam kết đăng ký và đây là lần mua dịch vụ đầu tiên của bạn, bạn có thể đưa ra thông báo hủy vì bất kỳ lý do gì trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày đầu tiên đặt hàng hoặc kích hoạt các Dịch vụ của Platfox (“Hoàn tiền" và “Thời gian hoàn tiền").

Đối với thuê bao sáu (06) tháng, tại thời điểm cuối cùng của ngày cuối cùng thuê bao nếu doanh số bán hàng của bạn trên website nhỏ hơn phí thuê bao sáu (06) tháng. Chúng tôi sẽ hoàn trả 75% phí dịch vụ.

Đối với thuê bao mười hai (12) tháng, tại thời điểm cuối cùng của ngày cuối cùng thuê bao nếu doanh số bán hàng của bạn trên website nhỏ hơn phí thuê bao sáu (06) tháng. Chúng tôi sẽ hoàn trả 100% phí dịch vụ.

Việc hoàn tiền chỉ áp dụng cho việc mua dịch vụ Platfox ban đầu, bằng cách mua gói GOLD/PLATINUM (như được cung cấp trên website của Platfox). Việc hoàn tiền không được áp dụng cho bất kỳ giao dịch mua, nâng cấp, sửa đổi hoặc gia hạn bổ sung Dịch vụ của Platfox. Nếu bạn cư trú tại khu vực yêu cầu đòi hỏi Thời hạn hoàn tiền lâu hơn, tất nhiên chúng tôi sẽ sẵn lòng đáp ứng các yêu cầu đó theo tất cả các luật hiện hành. Nếu Platfox nhận được thông báo như vậy trong Thời hạn hoàn tiền, Platfox sẽ hoàn lại số tiền Platfox đã tính cho Dịch vụ của Platfox, theo loại tiền tệ mà bạn đã được tính phí ban đầu. Xin lưu ý rằng số tiền hoàn trả có thể sẽ khác với số tiền bạn đã bị tính phí trước đó do thay đổi về tiền tệ và các khoản phí của bên thứ ba. Platfox sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thay đổi nào về tỷ giá hối đoái hoặc các khoản bị của bên thứ ba. Sau Thời hạn hoàn tiền, các Khoản phí do bạn thanh toán sẽ không được hoàn lại và không thể hủy bỏ. Ngoài ra, nếu chúng tôi thấy rằng thông báo hủy đã được đưa ra với mục đích xấu hoặc trong một nỗ lực bất hợp pháp để tránh thanh toán cho các dịch vụ, chúng tôi có quyền vẫn tính phí Người dùng đã cung cấp thông báo đó cho bất kỳ Dịch vụ của Platfox, theo sự cho phép của pháp luật.

Xin lưu ý rằng: Một số dịch vụ được mua trên hoặc thông qua Dịch vụ của Platfox có thể không được hoàn trả. Bao gồm các dịch vụ của bên thứ ba như tên miền, các công cụ kinh doanh và ứng dụng. Các điều khoản của từng dịch vụ hoặc ứng dụng đã mua được chỉ định trên Website của Platfox và/hoặc là một phần hoặc trong quá trình mua các dịch vụ hoặc ứng dụng đó. Bạn có nghĩa vụ xác minh khả năng hủy dịch vụ trước khi mua chúng. Platfox sẽ không hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào cho các Dịch vụ trả phí không thể hoàn tiền, các ứng dụng hoặc các Dịch vụ của bên thứ ba.

5.5 Các khoản bồi hoàn (Chargeback)

Vào bất kỳ lúc nào, nếu chúng tôi ghi nhận việc từ chối, bồi hoàn hoặc sự bác bỏ khác của bất kỳ khoản phí phải trả nào trên tài khoản Platfox của bạn (“Bồi hoàn"), điều này sẽ bị xem là hành vi vi phạm nghĩa vụ thanh toán, và việc sử dụng các Dịch vụ của Platfox của bạn có thể tự động bị vô hiệu hóa hoặc chấm dứt.

Trong trường hợp Khoản bồi hoàn được thực hiện, Tài khoản người dùng của bạn có thể bị khóa mà không có tùy chọn mua lại hoặc tái sử dụng, và bất kỳ dữ liệu nào trong Tài khoản người dùng, bao gồm tên miền, ứng dụng và các Dịch vụ bên thứ ba có thể bị hủy và Mất Dung lượng (theo định nghĩa ở mục 6.3 bên dưới)

Việc sử dụng các Dịch vụ của Platfox của bạn sẽ không được tiếp tục cho đến khi bạn đăng ký lại những Dịch vụ của Platfox này, và thanh toán đầy đủ các khoản Phí hiện hành, bao gồm các khoản phí và chi phí phát sinh bởi Platfox và/hoặc bất kỳ Dịch vụ của bên thứ ba nào cho mỗi Khoản bồi hoàn nhận được (bao gồm phí cho việc các Dịch vụ của Platfox được cung cấp trước các Khoản bồi hoàn, phí xử lý và phí phát sinh trong quá trình xử lý thanh toán).

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến các khoản thanh toán cho Platfox, chúng tôi khuyến khích bạn trước tiên hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ khách hàng trước khi nộp yêu cầu Bồi hoàn hoặc hủy bỏ thanh toán, nhằm ngăn chặn việc Dịch vụ của Platfox bị huỷ và Tài khoản người dùng của bạn bị khóa, và tránh việc nộp yêu cầu Bồi hoàn không chính đáng hoặc sai sót, điều mà có thể thể dẫn đến việc bạn phải chịu trách nhiệm đối với các khoản Phí hiện hành, ngoài việc thanh toán lại tất cả các khoản Phí hiện hành cho việc mua các Dịch vụ của Platfox mà bạn đã mua trước đó.

Chúng tôi bảo lưu quyền tranh chấp đối với bất kỳ Khoản bồi hoàn nào nhận được, bao gồm cung cấp cho các công ty thẻ tín dụng hoặc tổ chức tài chính liên quan các thông tin và tài liệu chứng minh rằng Người dùng chịu trách nhiệm cho Khoản bồi hoàn đó trên thực tế đã ủy quyền giao dịch vào sử dụng các dịch vụ được cung cấp sau đó.

6. Hủy bỏ

6.1 Hủy bởi Người dùng

Bạn có thể ngừng sử dụng và yêu cầu hủy Tài khoản người dùng của mình và/hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của Platfox vào bất kỳ lúc nào, theo hướng dẫn trên Dịch vụ của Platfox. Ngày và thời gian việc hủy bỏ này có hiệu lực sẽ là ngày và thời gian bạn hoàn tất quy trình hủy Dịch vụ của Platfox, và ngày có hiệu lực để hủy các Dịch vụ trả phí sẽ vào cuối thời hạn đăng ký Dịch vụ trả phí đó.

Nếu có bất kỳ điều gì trái ngược với quy định trên, liên quan đến việc đăng ký Gia hạn Dịch vụ trả phí, việc đăng ký đó sẽ bị ngừng khi hết thời hạn tương ứng với thời hạn mà bạn đã thanh toán. Lưu ý rằng quá trình hủy có thể mất vài ngày, để tránh việc gia hạn tự động tiếp theo và tính phí tương ứng, yêu cầu hủy cần được thực hiện ít nhất mười bốn (14) ngày trước khi hết thời hạn của dịch vụ hiện tại.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc hủy Dịch vụ trả phí, vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp của Platfox.

6.2 Hủy bởi Platfox

Nếu Tài khoản người dùng của bạn hoặc bất kỳ Dịch vụ của Platfox hoặc Dịch vụ của bên thứ ba liên quan đến Tài khoản người dùng của bạn bị hủy (theo yêu cầu của bạn hoặc theo quyết định của Platfox), điều này có thể dẫn đến việc mất một số nội dung, tính năng, hoặc dung lượng của Tài khoản người dùng của bạn, bao gồm Nội dung người dùng, dữ liệu của Người dùng cuối cùng hoặc các dữ liệu khác bên trong, và bao gồm bất kỳ việc bảo lưu và đăng ký tên miền nào được bao gồm trong những Dịch vụ đó (“Mất dung lượng"). Platfox sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với việc Mất dung lượng này, hoặc với bất kỳ việc sao lưu Tài khoản người dùng của bạn, Nội dung người dùng hoặc dữ liệu Người dùng cuối cùng. Cũng xin lưu ý rằng các khoản Phí bổ sung có thể được áp dụng để kích hoạt lại Tài khoản người dùng và/hoặc bất kỳ Dịch vụ của Platfox nào sau khi hủy, được xác định theo quy định riêng của Platfox.

7. Thương Mại Điện Tử

Các Dịch vụ của Platfox cũng bao gồm một số tính năng nhất định cho phép bạn bán hàng hóa, nội dung, phương tiện truyền thông đại chúng và các dịch vụ thông qua Nền tảng người dùng của bạn (“Sản phẩm của người dùng", và gọi chung là - “Thương mại điện tử").

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với Sản phẩm của người dùng và các hoạt động Thương mại điện tử liên quan, và bất kỳ chương trình khuyến mãi và Nội dung liên quan có trong hoặc được đề cập tới trong Nền tảng người dùng của bạn, và tuân thủ mọi luật pháp hiện hành. Chúng tôi chỉ đơn thuần cung cấp nền tảng để bạn quản lý các hoạt động Thương mại điện tử trực tuyến của mình, Chúng tôi không liên quan đến các mối quan hệ của bạn và/hoặc bất kỳ giao dịch nào với bất kỳ người mua tiềm năng của Sản phẩm người dùng của bạn. Khi ai đó mua Sản phẩm người dùng của bạn, các khoản thanh toán của những giao dịch này sẽ được xử lý thông qua các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thứ ba mà bạn đăng ký và thiết lập tài khoản (“(các) Nhà cung cấp dịch Thương mại trực tuyến"), phù hợp với các điều khoản và các chính sách hiện hành khác của Nhà cung cấp dịch Thương mại trực tuyến. Chúng tôi không phải là một bên tham gia và cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ mới quan hệ nào của bạn với các Nhà cung cấp dịch Thương mại trực tuyến này, hoặc với hành động của bất kỳ Nhà cung cấp dịch Thương mại trực tuyến nào.

Với việc sử dụng bất kỳ tính năng Thương mại điện tử nào của chúng tôi, bạn thừa nhận, đảm bảo và đồng ý rằng:

  • Bạn phải chịu hoàn toàn và đầy đủ trách nhiệm đối với tất cả các khoản Thuế và phí thuộc mọi thứ liên quan đến các hoạt động Thương mại điện tử của bạn, bao gồm các khoản Thuế liên quan đến việc mua hoặc bán các Sản phẩm của người dùng, và thu thập, báo cáo và nộp chính xác số tiền cho chính quyền và/hoặc thông báo cho Người dùng cuối cùng của bạn và cung cấp cho họ đầy đủ các Hóa đơn hợp lệ theo yêu cầu của pháp luật;
  • Bất kỳ khoản Thuế nào được chỉ định bởi các tính năng Thương mại điện tử do Platfox cung cấp chỉ được cung cấp cho mục đích minh họa, và không được dựa vào bất kỳ cách nào;
  • Bạn phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các chi phí mua sắm và phân phối Sản phẩm người dùng của mình,và cung cấp chúng một cách an toàn và chuyên nghiệp, phù hợp với tiêu chuẩn của ngành;
  • Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả các tuyên bố và lời hứa bạn đưa ra đối với tất cả các hỗ trợ, bảo hành đối cho Sản phẩm người dùng, và sẽ cung cấp thông tin liên hệ chính xác trên Nền tảng người dùng để đặt các câu hỏi, khiếu nại hoặc yêu cầu; và
  • Bạn không được cung cấp hoặc bán bất kỳ Sản phẩm người dùng, hoặc cung cấp bất kỳ thông tin, nội dung hoặc tài liệu liên quan đến Sản phẩm người dùng nếu chúng được coi là nguy hiểm, giả mạo, ăn cắp, lừa đảo, xúc phạm hoặc lạm dụng; bị cấm bán, phân phối hoặc sử dụng; hoặc không tuân thủ luật hiện hành, bao gồm cả quyền của người tiêu dùng, quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư, an toàn sản phẩm, các quy định và sắc lệnh thương mại, hỗ trợ bảo trì và xuất khẩu; và -
  • Vào bất kỳ lúc nào, Platfox có thể tự quyết định việc tạm dừng, vô hiệu hóa quyền truy cập hoặc xóa Nền tảng người dùng và/hoặc Sản phẩm người dùng của bạn - dù được kết hợp, xuất bản cùng hoặc là một phần của Nền tảng người dùng hay không, mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc Người dùng cuối cùng.

8. Các dịch vụ Video

Là một phần trong Dịch vụ của Platfox, Platfox có thể cung cấp các dịch vụ video (chẳng hạn như Platfox Video hoặc Platfox Pro Gallery) để quản lý video trên Nền tảng người dùng (“Dịch vụ video")

Việc sử dụng các Dịch vụ video cho Nền tảng người dùng có thể yêu cầu bạn nhận giấy phép sử dụng một số bằng sáng chế nhất định từ MPEG-LA (“Giấy phép"). Trách nhiệm riêng của bạn là quyết định xem các hoạt động của bạn có cần Giấy phép hay không. Thông tin về Giấy phép có thể được tra cứu từ MPEG-LA L.L.C tại http://www.mpegla.com/main/default.aspx.

Ngoài những Điều đã được nêu ở Mục 13 của Điều khoản sử dụng này và không có bất kỳ giới hạn về trách nhiệm nào, bạn phải bồi thường, biện hộ và giữ cho các nhân viên, giám đốc, cổ đông, đại lý và chi nhánh của Platfox không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tổn thất và chi phí, nghĩa vụ, tổn thất, nợ phải trả và các chi phí khác (bao gồm cả phí luật sư), khi có phát sinh hoặc liên quan đến việc vi phạm và/hoặc lạm dụng nhóm bằng sáng chế của tập đoàn MPEG-LA.

9. Các dịch vụ của bên thứ ba

Các dịch vụ của Platfox cho phép bạn tham gia và mua một số dịch vụ, sản phẩm và công cụ nhất định của bên thứ ba nhằm nâng cao Nền tảng người dùng và trải nghiệm người dùng của bạn, bao gồm, không giới hạn, việc đăng ký tên miền cho website của bạn tại các cơ quan, tổ chức cho phép đăng ký và quản lý tên miền, các ứng dụng và tiện ích của bên thứ ba thông thông website của Platfox (bao gồm Chợ Ứng dụng Platfox), Nội dung được cấp phép của bên thứ ba, các dịch vụ phân phối phương tiện truyền thông mạng xã hội, các Nhà cung cấp Dịch vụ Thương mại điện tử, người bán sản phẩm hữu hình, nhà thiết kế bên thứ ba có thể hỗ trợ bạn trong Nền tảng người dùng v.v… (gọi chung là “Dịch vụ của bên thứ ba").

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kể hình thức nào mà Dịch vụ của bên thứ ba có thể cung cấp cho bạn (theo gói hoặc được tích hợp trong một số Dịch vụ của Platfox, được cung cấp riêng bởi Platfox hoặc những người được Platfox chứng nhận hoặc ủy quyền, hoặc được cung cấp ở bất kỳ đầu trong Dịch vụ của Platfox), Platfox chỉ hoạt động như một nền tảng trung gian giữa bạn và các Dịch vụ của bên thứ ba này, không xác nhận bất kỳ Dịch vụ của bên thứ ba theo bất kỳ cách nào, hoặc sẽ chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý theo bất kỳ cách nào. Platfox sẽ không trở thành một bên tham gia, hoặc chịu trách nhiệm theo dõi, mọi tương tác hoặc giao dịch giữa bạn và bất kỳ Dịch vụ của bên thứ ba nào.

Bạn thừa nhận rằng các dịch vụ này có thể có yêu cầu thanh toán bổ sung cho Platfox và/hoặc cho các nhà cung cấp của các Dịch vụ của bên thứ ba này.

Bất kỳ và tất cả việc sử dụng các Dịch vụ của bên thứ ba này chỉ được thực hiện với rủi ro và trách nhiệm của riêng bạn, và có thể phải tuân theo các điều khoản tài chính và pháp lý chi phối các Dịch vụ của bên thứ ba đó, mà bạn được khuyến khích nên xem xét trước khi làm với họ.

Mặc dù chúng tôi hy vọng những trường hợp này sẽ không xảy ra, nhưng vào bất kể lúc nào và theo quyết định riêng của Platfox, Platfox có thể tạm dừng, vô hiệu hóa quyền truy cập hoặc xóa Tài khoản người dùng, Nền tảng người dùng và/hoặc các Dịch vụ của Platfox, bất kỳ Dịch vụ của bên thứ ba nào - được kết hợp hay là một phần của Tài khoản người dùng và/hoặc Nền tảng người dùng của bạn tại thời điểm đó - mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn hoặc Người dùng cuối cùng.

10. Hành vi sai trái và Bản quyền

10.1 Hành vi sai trái và lạm dụng

Khi sử dụng các Dịch vụ của Platfox, bạn có thể tiếp xúc với các Nền tảng người dùng, Nội dung người dùng hoặc các Dịch vụ của bên thứ ba từ nhiều nguồn khác nhau, có thể không chính xác, có tính xúc phạm, bị phản đối hoặc bất hợp pháp. Do đó bạn từ bỏ bất kỳ quyền lợi hợp pháp và công bằng mà bạn có hoặc có thể có đối với Platfox.

Nếu bạn cho rằng một Người dùng hoặc bất kỳ Dịch vụ của bên thứ ba nào hành động không phù hợp hoặc lạm dụng bất kỳ Dịch vụ nào của Platfox, vui lòng báo cáo ngay Người dùng và/hoặc Dịch vụ của bên thứ ba này với chúng tôi thông qua biểu mẫu này. Bạn đồng ý rằng báo cáo của mình sẽ không áp đặt bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với Platfox, và Platfox có thể xem xét các báo cáo này và hành động theo đó, không thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc yêu cầu thêm thông tin hoặc tài liệu trước khi thực hiện, theo quyết định riêng của mình.

10.2 Bản quyền

Platfox hành động theo sự thỏa thuận với cách giải thích của Digital Millennium Copyright Act (DMCA) - gọi tắt là Luật bảo vệ quyền tác giả. Nếu bạn cho rằng tác phẩm của mình bị sao chép hoặc sử dụng theo cách vi phạm bản quyền, bạn có thể thông báo cho chúng tôi về hành vi vi phạm đó thông qua biểu mẫu này, hoặc cung cấp các thông tin sau bằng văn bản cho Người đại diện Bản quyền như sau: (1) thông tin liên hệ chi tiết của người được ủy quyền thực hiện thay mặt chủ sở hữu quyền tác giả; (2) một bản mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng bị vi phạm; (3) một bản mô tả của tài liệu mà bạn cho là vi phạm hoặc đối tượng của hoạt động vi phạm và sẽ bị xóa hoặc vô hiệu hóa truy cập, và thông tin thích đáng cho phép Platfox xác định vị trí của tài liệu (bao gồm địa chỉ URL); (4) một tuyên bố rằng bạn có niềm tin chắc chắn rằng việc sử dụng tài liệu như đã khiếu nại không được cho phép bởi chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp; và (5) tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là hoàn toàn chính xác và, sẽ chịu hình phạt nếu khai gian, rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền thực hiện thay mặt chủ sở hữu bản quyền.

Bạn có thể liên hệ Bên đại diện Bản Quyền của Platfox theo địa chỉ sau:

Platfox LLC
1426 NE 108th Ave #2, Portland OR 97220 - USA.
Người nhận: Copyright Agent
Điện thoại: +1.971.300.7007
E-mail: support@platfox.com


Trong trường hợp Platfox nhận được thông báo về việc vi phạm bản quyền liên quan đến Nền tảng người dùng hoặc Website người dùng của bạn, chúng tôi có thể hủy Tài khoản người dùng của bạn, gỡ bỏ Nền tảng người dùng của bạn hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào, có thể có hoặc không thông báo trước cho bạn. Trong trường hợp này, bạn có thể nộp thông báo phản đối phù hợp với mục 512 của luật DMCA, trong đó bao gồm: (1) họ tên đầy đủ của bạn, địa chỉ, số điện thoại và chữ ký sống hoặc chữ ký điện tử; (2) giấy tờ chứng minh của tài liệu và vị trí của nó trước khi bị xóa; (3) tuyên bố sẽ chịu hình phạt nếu khai gian rằng tài liệu bị xóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai; (4) sự thỏa thuận của bạn với một cơ quan tư pháp thích hợp; và (5) bất kỳ thông tin liên quan nào khác được quy định trong DMCA. Bất kỳ thông nào nào được nộp theo Mục 9 này có thể được xem là được chấp thuận, áp dụng và tuân thủ DMCA, hoặc không, theo quyết định của riêng Platfox. Platfox có quyền thông báo cho cá nhân hoặc tổ chức cung cấp thông báo vi phạm và cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào trong đó.

11. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ của Platfox trên cơ sở “Như là", “với tất cả các thiếu sót", “Sẵn có", không có bất kỳ sự đảm bảo nào, bao gồm bất kỳ sự đảm bảo ngụ ý hoặc các điều kiện để bán được sản phẩm, sự phù hợp với mục đích cụ thể, nỗ lực chuyên môn, không vi phạm, hoặc bất kỳ đảm bảo nào khác - tất cả trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Chúng tôi không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng các Dịch vụ của Platfox (hoặc bất kỳ phần, tính năng hoặc Nội dung nào trong đó) là hoàn chỉnh, chính xác, theo bất kỳ chất lượng, đáng tin cậy hoặc an toàn theo bất kỳ cách nào, phù hợp hoặc tương thích với bất kỳ hoạt động, thiết bị, hệ điều hành, trình duyệt, phần mềm hoặc công cụ của bạn (hoặc Người dùng cuối cùng của bạn), hoặc tuân thủ bất kỳ luật pháp nào áp dụng cho bạn hoặc Người dùng cuối cùng của bạn (bao gồm trong bất kỳ khu vực pháp lý nào mà bạn đang hoạt động), hoặc các hoạt động của chúng sẽ không có vi-rút, lỗi hoặc bất kỳ thành phần gây hại hoặc các giới hạn về chương trình. Ngoài ra, chúng tôi không xác nhận bất kỳ tập thể, sản phẩm hoặc dịch vụ (bao gồm bất kỳ Dịch vụ của bên thứ ba) được đề cập hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ của Platfox - vì vậy hãy chắc chắn xác thực những bên này trước khi sử dụng chúng.

Platfox có thể, theo quyết định riêng của mình (Tuy nhiên sẽ không có nghĩa vụ phải làm vậy), kiểm tra, giám sát và/hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nền tảng người dùng và/hoặc Nội dung người dùng nào, vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, có thể có hoặc không thông báo trước.

Nếu có bất cứ điều gì ngược lại với những điều đã nói ở trên, dù trong hoàn cảnh nào Platfox cũng không bao giờ có thể được xem là “nhà xuất bản" của bất kỳ Nội dung người dùng nào, và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội dung người dùng nào được tải lên, đăng lên, xuất bản và/hoặc được cung cấp bởi bất kỳ Người dùng hoặc bên nào và/hoặc thông qua các Dịch vụ của Platfox, cho bất kỳ bên nào sử dụng, hoặc cho bất kỳ thiệt hại, xóa hoặc tổn thất nào hoặc do thiệt hại, tổn thất, chi phí hoặc phí tổn mà bạn hoặc người khác có thể phải chịu hoặc phát sinh do hoặc liên quan đến việc xuất bản, truy cập và/hoặc dựa trên bất kỳ Nội dung người dùng nào. Hơn nữa, Platfox sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai lầm, sự phỉ báng, bôi nhọ, lừa dối, tục tĩu, khiêu dâm, kích động và/hoặc bất kỳ Nội dung người dùng bất hợp pháp và/hoặc vị phạm nào khác mà bạn hoặc bất kỳ bên nào khác có thể gặp phải.

Bạn thừa nhận rằng có những rủi ro khi sử dụng các Dịch vụ của Platfox và/hoặc liên kết và/hoặc giao dịch với bất kỳ Dịch vụ của bên thứ ba nào thông qua hoặc liên quan đến Dịch vụ của Platfox, và Platfox không thể và không đảm bảo bất kỳ hậu quả cụ thể nào từ việc sử dụng và/hoặc tương tác, và dó đó bạn chấp nhận mọi rủi ro, trách nhiệm pháp lý và/hoặc thiệt hại liên quan và/hoặc hệ quả từ những tương tác đó. Những rủi ro này có thể bao gồm việc trình bày sai thông tin về và/hoặc bởi các Dịch vụ của bên thứ bà và/hoặc Nội dung được cấp phép, vi phạm cam kết và/hoặc hợp đồng, vi phạm quyền và bất kỳ khiếu nại nào.

Platfox không khuyến khích việc sử dụng các Dịch vụ của Platfox để lưu trữ nội dung cá nhân và sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật và bảo trì hoặc rủi ro liên quan đến việc vi phạm hoặc thiệt hại đối với bất kỳ nội dung nào.

Xin lưu ý rằng một số Dịch vụ của Platfox hiện đang được cung cấp ở phiên bản BETA, và đang trong quá trình thử nghiệm BETA. Bạn hiểu và đồng ý rằng một số Dịch vụ của Platfox vẫn có thể mắc lỗi phần mềm, bị gián đoạn và không hoạt động như dự định hoặc chỉ định. Việc bạn sử dụng các Dịch vụ của Platfox ở giai đoạn BETA này có nghĩa là bạn đồng ý tham gia quá trình thử nghiệm BETA các Dịch vụ của Platfox.

12. Loại trừ Trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép trong từng khu vực pháp lý hiện hành, Platfox và các nhân viên, ban giám đốc, các cổ đông, nhân viên, các chi nhánh và/hoặc các đại lý sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, cảnh cáo bất kỳ điều gì, bao gồm mọi thiệt hại do (1) nội dung lỗi, sai sót hoặc không chính xác; (2) mọi thiệt hại cá nhân hoặc thiệt hại tài sản liên quan đến việc bạn sử dụng các Dịch vụ của Platfox; (3) mọi truy cập trái phép hoặc sử dụng máy chủ của chúng tôi và/hoặc bất kỳ thông tin các nhân nào và/hoặc bất kỳ thông tin cá nhân được lưu trữ trong đó; (4) bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngừng truyền đến hoặc từ các Dịch vụ của Platfox; (5) việc sử dụng hoặc hiển thị bất kỳ Nội dung hoặc Nội dung người dùng để đăng, gửi mail, truyền tải thông qua các Dịch vụ của Platfox; (6) các sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát của Platfox, bao gồm sự cố về đường truyền internet, sự cố thiết bị, sự cố về điện, đình công, tranh chấp về lao động, bạo loạn, nổi dậy, sự rối loạn dân sự, thiếu hụt lao động hoặc vật tư, hỏa hoạn lũ lụt, động đất, vụ nổ, thiên tai, chiến tranh, khủng bố, các hành động của chính phủ, lệnh của tòa án hoặc sự vi phạm của các bên thứ ba; và/hoặc (7) mất dữ liệu, lợi nhuận, thiện chí hoặc các tổn thất vô hình khác, do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ của Platfox.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng những hạn chế về trách nhiệm pháp lý này là sự phân bổ rủi ro được thỏa thuận một phần trong việc xem xét các Dịch vụ của Platfox, và những hạn chế này sẽ được áp dụng ngay cả khi Platfox được thông báo về khả năng của các nghĩa vụ pháp lý này.

13. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây hại cho Platfox, các cổ đông, công ty con, công ty liên kết, giám đốc, viên chức, đại lý liên quan đến hoặc đối với bất kỳ và tất cả khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, và các vụ kiện cũng như tất cả nghĩa vụ, tổn thất, thanh toán, khoản phạt, tiền phạt, chi phí và phí tổn cho liên quan (bao gồm phí luật sự) phát sinh từ: (1) việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ Điều khoản Platfox nào khác; (2) việc bạn vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, quyền truy cập, tài sản, hoặc quyền riêng tư, xuất phát từ Nền tảng người dùng củ hoặc Nội dung người dùng của bạn và/hoặc việc bạn sử dụng các Dịch vụ của Platfox, bao gồm, không giới hạn, các hành động của Platfox vì lợi ích của bạn; và/hoặc (3) bất kỳ khiếu nại nào khác rằng Nền tảng người dùng và/hoặc Nội dung người dùng của bạn gây ra thiệt hại cho bên thứ ba.

14. Quy định chung

14.1 Thay đổi và Cập nhật

Platfox có quyền thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ Dịch vụ nào của Platfox (hoặc bất kỳ tính năng, hoặc giá của chúng) và/hoặc hủy quyền truy cập của bạn vào bất kỳ Dịch vụ nào của Platfox (bao gồm việc xóa bất kỳ tài liệu nào do bạn tạo ra liên kết với Dịch vụ của Platfox) vì bất kỳ lý do và/hoặc thay đổi nào trong Dịch vụ của Platfox, có thể có hoặc không thông báo trước - vào bất kỳ lúc nào và dưới bất kỳ hình thức nào.

Bạn đồng ý rằng Platfox sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về việc sửa đổi, đình chỉ hoặc ngưng cung cấp các Dịch vụ của Platfox

Nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến việc thanh toán các khoản Phí bổ sung, chung tôi sẽ cung cấp thông báo cho bạn về những khoản Phí này trước khi thực hiện các thay đổi đó. Nếu bạn không hoặc từ chối thanh toán các khoản Phí này, chung tôi có thể (theo quyết định riêng của chúng tôi) hủy Tài khoản người dùng của bạn (như đã giải thích ở mục 6), tiếp tục hỗ trợ Dịch vụ của Platfox hiện tại của bạn mà không thực hiện các thay đổi đó, hoặc cung cấp cho bạn các Dịch vụ thay thế.

14.2 Điều chỉnh Luật & Phạm vi quyền hạn

Các điều khoản của Platfox, các quyền và biện pháp khắc phục được cung cấp dưới đây, và bất kỳ và tất cả các khiếu nại và tranh chấp liên quan vấn đề này và/hoặc với Dịch vụ của Platfox, giải thích của họ, hoặc việc vi phạm, chấm dứt hoặc hiệu lực, các mối quan hệ dẫn đến hoặc theo các Điều khoản của Platfox, hoặc bất kỳ giao dịch hoặc mua bán liên quan nào, sẽ được điều chỉnh, được hiểu và thực thi theo luật pháp nội bộ của Nhà nước Việt Nam, mà không liên quan đến sự mâu thuẫn của các nguyên tắc luật pháp.

Bất kỳ và tất cả các khiếu nại và tranh chấp sẽ được đưa vào, và theo đó, bạn đồng ý cho chúng được quyết định độc quyền bởi, một toà án có thẩm quyền ở Việt Nam.

Theo bất kỳ luật hiện hành nào, tất cả các tranh chấp giữa bạn và Platfox sẽ được giải quyết trên cơ sở cá nhân và bạn sẽ không có quyền đưa ra bất kỳ khiếu nại nào chống lại Platfox với tư cách là người đứng kiện hoặc thành viên của một nhóm, hành động hợp nhất hoặc đại diện (hoặc bất kỳ việc tố tụng pháp lý khác được thực hiện bởi một nhóm hoặc đại diện thay mặt cho những người khác).

Nếu có bất kỳ điều gì trái ngược với mục 15.2 này, nếu bạn sống ở Hoa kỳ, (i) quyền tài phán pháp lý điều chỉnh tất cả các khía cạnh của giao dịch thanh toán được dự tính bởi Mục 5 giữa bạn và Platfox sẽ là Tiểu bang New York, không liên quan đến sự mâu thuẫn của các nguyên tắc luật pháp, và (ii) bất kỳ và tất cả các khiếu nại và tranh chấp liên quan đến giao dịch thanh toán ở mục 5 sẽ được đưa vào, và bạn đồng ý chúng được quyết định bởi một toà án có thẩm quyền ở New York, New York.

14.3 Thông báo

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các thông báo theo một trong các phương thức sau: (1) thông qua Dịch vụ của Platfox, bao gồm biểu ngữ hoặc pop-up trên Website của Platfox, Tài khoản người dùng hoặc ở nơi khác; (2) qua email, được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, và/hoặc (3) thông qua bất kỳ phương tiện nào, bao gồm số điện thoại hoặc địa chỉ thực mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Các thông báo của Platfox gửi đến bạn sẽ được coi là đã nhận và có hiệu lực trong vòng hai mươi bốn (24) giờ sau khi được công bố hoặc gửi qua bất kỳ phương thức nào đã nêu ở trên, trừ khi có quy định khác trong thông báo.

14.4 Mối quan hệ

Các Điều khoản của Platfox, và việc bạn sử dụng các Dịch vụ của Platfox, không và sẽ không tạo ra bất kỳ mối quan hệ đối tác, liên doanh, chủ-nhân viên, đại lý hoặc nhượng quyền nào giữa Platfox và bạn.

14.5 Toàn bộ thoả thuận

Các Điều khoản sử dụng này, cùng với các Điều khoản của Platfox và bất kỳ thông báo pháp lý hoặc lệ phí nào do Platfox cung cấp cho bạn, sẽ cấu thành toàn bộ thoả thuận giữa bạn và Platfox liên quan đến tài liệu này, và thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận, quan niệm, hứa hẹn, điều kiện, đàm phán, giao ước hoặc các tuyên bố hiện tại hoặc trước đó, bằng văn bản hoặc bằng lời nói, giữa Platfox và bạn, bao gồm cả những điều được tạo bởi hoặc giữa các bên đại diện tương ứng của chúng tôi, với bất kỳ Dịch vụ nào của Platfox. Bạn cũng đồng ý rằng bạn không dựa vào bất kỳ lời hứa, sự xúi giục, đại diện, tuyên bố, tiết lộ hoặc có trách nhiệm tiết lộ bất kỳ điều gì của Platfox khi tham gia vào bất kỳ Điều khoản nào của Platfox.

14.6 Sự chuyển nhượng

Platfox có thể chuyển nhượng quyền và/hoặc nghĩa vụ dưới đây của mình và/hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu và tư cách trong các Dịch vụ của Platfox và/hoặc Nội dung được cấp phép cho bên thứ ba mà không cần sự đồng ý hoặc thông báo trước cho bạn. Bạn có thể không nhượng lại hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của mình mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Platfox. Bất kỳ sự cố gắng hoặc chuyển nhượng thực tế nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Platfox sẽ bị vô hiệu hóa. Trong mọi trường hợp, việc chuyển nhượng theo Mục 15.6 này sẽ không tự cấp cho Platfox hoặc bạn quyền hủy bất kỳ Dịch vụ nào của Platfox hoặc Dịch vụ của bên thứ ba.

14.7. Sự tách biệt và miễn trừ

Nếu có bất kỳ điều khoản nào của Platfox được tòa án có thẩm quyền xét xử coi là không hợp lệ, không hợp pháp, vô hiệu lực hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi được, thì điều khoản đó sẽ được xem là có thể bỏ qua được và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại.

14.8 Sự diễn dịch

Bất kỳ tiêu đề, chú thích hoặc chỉ mục nào trong tài liệu này chỉ được cung cấp nhầm để thuận lợi và không có cách nào xác định hoặc giải thích bất kỳ mục hoặc điều khoản nào trong tài liệu này, hoặc ràng buộc về mặt pháp lý với bất kỳ ai trong chúng tôi dù thế nào đi nữa.

Các Điều khoản sử dụng này được viết bằng tiếng Anh, và được dịch sang các ngôn ngữ khác để thuận tiện cho bạn. Bạn có thể truy cập và xem các phiên bản ngôn ngữ khác bằng cách thay đổi cài đặt ngôn ngữ trên Website của Platfox. Nếu một bản dịch (không phải tiếng Anh) của các Điều khoản sử dụng này mâu thuẫn với phiên bản tiếng Anh, các quy định của phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.

14.9 Liên hệ Dịch vụ khách hàng

Để liên hệ với Dịch vụ khách hàng của chúng tôi, vui lòng sử dụng bất kỳ tùy chọn nào được liệt kê dưới đây:

Liên hệ trực tuyến: https://platfox.com/contact.html
Gửi tin nhắn qua email đến: support@platfox.com

Đăng ký nhận thông báo

Để nhận thông báo mới từ chúng tôi, xin vui lòng nhập email của bạn vào ô bên dưới. Chúng tôi bảo mật thông tin của bạn một cách nghiêm túc và sẽ không chia sẽ với bất kỳ bên thứ ba. Bạn có thể hủy nhận email bất kỳ lúc nào.
Sau khi nhấn "Subscribe", xin hãy kiểm tra email của bạn và click vào đường dẫn trong email để xác nhận là bạn muốn nhận email từ chúng tôi.