CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC SẢN XUẤT

Là một giải pháp trung tâm, Platfox mong muốn được kết nối với các nhà cung cấp & sản xuất hàng hóa trên toàn thế giới.
Chúng tôi đã & đang kết hợp các nhà cung cấp uy tín trên thị trường.

Tham gia cùng chúng tôi

Để tìm hiểu chi tiết & các chính sách hợp tác cùng Platfox, vui lòng gởi email cho chúng tôi tại địa chỉ:
support@platfox.dev