Chính sách bảo mật

Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên đọc toàn bộ chính sách này và hiểu đầy đủ về nó, trước khi bạn truy cập hoặc sử dụng bất cứ dịch vụ nào của chúng tôi.

Lời mở đầu

Platfox quan tâm sâu sắc đến quyền riêng tư của khách truy cập và người dùng, và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của họ và sử dụng chúng đúng cách theo luật bảo mật dữ liệu. Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, và các quyền và lựa chọn có sẵn dành cho khách truy cập và người dùng liên quan đến những thông tin đó.Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa ở đây sẽ được đinh nghĩa tại Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.


1. Vui lòng đọc kỹ!

Chính sách Bảo mật của Platfox (“Chính sách bảo mật") mô tả cách chúng tôi (Platfox LLC., cùng với các công ty liên kết trên toàn thế giới, bao gồm DeviantArt, Inc - “Platfox", “chúng tôi") thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến từng khách truy cập chưa đăng ký và người dùng đã đăng ký, bao gồm người dùng các Dịch vụ trả phí (“Khách truy cập" hoặc “Người dùng" (tương ứng), hoặc “bạn"), liên quan đến việc họ truy cập và sử dụng các website của Platfox (bao gồm trang www.Platfox và bất kỳ tên miền phụ của nó, “Website"), các ứng dụng web (“Ứng dụng của Platfox"), ứng dụng di động, và các dịch vụ liên quan (gọi chung là “Dịch vụ").

Mục đích của Chính sách bảo mật là nhằm cung cấp cho bạn một lời giải thích rõ ràng về khi nào, tại sao và làm thế nào để chúng tôi thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân của bạn, cũng như giải thích các quyền của bạn theo luật định. Chính sách bảo mật này không nhằm mục đích làm mất hiệu lực các điều khoản của bất kỳ hợp đồng nào mà bạn có với chúng tôi, cũng như bất kỳ quyền nào bạn có thể có theo luật bảo mật dữ liệu hiện hành.

Hãy đọc toàn bộ chính sách này và đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các thủ tục của chúng tôi liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, trước khi bạn truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi. Nếu bạn đã đọc và hiểu đầy đủ Chính sách bảo mật này, và bạn không đồng ý với chính sách này của chúng tôi, bạn phải ngay lập tức rời khỏi trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ, và tránh hoặc ngừng sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến chính sách này, vui lòng liên hệ chúng tôi tại địa chỉ privacy@Platfox.com.

2. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

2.1 Thông tin khách truy cập và người dùng

Chúng tôi thu thập hai loại thông tin liên quan đến Khách truy cập và Người dùng của chúng tôi:

1/ Thông tin không nhận biết được và không thể nhận dạng được liên quan đến Khách truy cập hoặc Người dùng không xác định, có thể được cung cấp cho chúng tôi hoặc được thu thập tự động thông qua việc sử dụng Dịch vụ của anh/cô ấy (“Thông tin phi cá nhân"). Những thông tin phi cá nhân này không cho phép chúng tôi xác định Khách truy cập hoặc Người dùng được thu thập. Thông tin phi cá nhân do chúng tôi thu thập thường bao gồm thông tin sử dụng về kỹ thuật và tổng hợp, chẳng hạn như hoạt động duyệt web và “nhấp chuột" trên các Dịch vụ, bản đồ nhiệt (heatmap) và thao tác cuộn, thông tin không xác định được liên quan đến thiết bị, hệ điều hành, trình duyệt web, độ phân giải màn hình, cài đặt ngôn ngữ và bàn phím, nhà cung cấp dịch vụ internet, trang giới thiệu/thoát, ngày/giờ v.v.. của Khách truy cập và Người dùng.

2/ Thông tin nhận dạng cá nhân, cụ thể là thông tin xác định một cá nhân hoặc thông tin có tính chất riêng tư hoặc nhạy cảm (“Thông tin cá nhân"). Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập chủ yếu bao gồm chi tiết liên hệ (ví dụ: địa chỉ email, số điện thoại), chi tiết thanh toán (tên, địa chỉ thanh toán, phương thức thanh toán và chi tiết giao dịch), chỉ được thu thập từ Người dùng sử dụng các Dịch vụ trả phí, chi tiết về phiên duyệt web hoặc sử dụng (địa chỉ IP, định vị và/hoặc thiết bị nhận dạng), chi tiết về các liên kết với tài khoản của bên thứ ba (chẳng hạn như email hoặc tên người dùng cho tài khoản Paypal, Google hoặc Facebook), các giấy tờ nhận dạng cá nhân được scan (như Chứng minh thư, Giấy phép lái xe, Hộ chiếu hoặc các tài liệu đăng ký công ty chính thức), Thư từ (bao gồm thư được thực hiện hoặc tải lên Dịch vụ của chúng tôi), và bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp cho chúng tôi bởi Khách truy cập và/hoặc Người dùng thông qua việc truy cập và/hoặc sử dụng các Dịch vụ. Để tránh nghi ngờ, mọi Thông tin phi cá nhân được kết nối hoặc liên kết với Thông tin cá nhân (chẳng hạn như, để cải thiện các Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp) đều được xem là Thông tin cá nhân, miễn là những kết nối hoặc liên kết đó còn tồn tại.

2.2 Thông tin người dùng của người dùng

Chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin tương tự liên quan đến khách truy cập và người dùng thông qua các dịch vụ Người dùng trên website của chúng tôi (“Người dùng-của-người dùng"), chỉ dành và đại diện cho Người dùng của chúng tôi (như được mô tả cụ thể ở Mục 6 bên dưới).

2.3 Thông tin tuyển dụng của Platfox

Chúng tôi cũng thu thập thông tin được cung cấp thông qua các ứng cử viên tuyển dụng việc làm tại Platfox, khi họ nộp đơn cho bất kỳ vị trí nào được công bố tại https://www.Platfox.com/careers.html, bằng email hoặc các phương thức khác (như được mô tả cụ thể ở Mục 7 bên dưới).

3. Làm thế nào để chúng tôi thu thập những thông tin đó?

Chúng tôi sử dụng hai phương pháp chính để thu thập:
1/ Chúng tôi thu thập thông tin thông qua việc bạn sử dụng các Dịch vụ. Khi bạn truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm khi bạn duyệt trang web hoặc bất kỳ trang web người dùng nào, đăng ký một Tài khoản người dùng, chỉnh sửa website người dùng và đăng các thông tin và nội dung lên, và/hoặc tải và sử dụng bất kỳ Ứng dụng Platfox và/hoặc Ứng dụng điện thoại nào, chúng tôi đều biết và sẽ tập hợp, thu thập và ghi lại những việc sử dụng, các phiên và thông tin liên quan đó, một cách độc lập hoặc với sự trợ giúp của các dịch vụ của bên thứ ba như được mô tả cụ thể ở Mục 8 bên dưới, bao gồm cả việc sử dụng “cookies" và các công nghệ theo dõi khác, như được mô tả cụ thể ở Mục 9 bên dưới.

2/ Chúng tôi chỉ thu thập thông tin mà bạn cung cấp một cách tự nguyện. Chẳng hạn như, chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi đăng ký dịch vụ; khi bạn đăng nhập vào các Dịch vụ của chúng tôi thông qua dịch vụ của bên thứ ba như Facebook hoặc Google; khi bạn đặt mua và/hoặc đăng ký tên miền; khi bạn gửi hoặc tải lên các Thông tin cá nhân này khi sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi; và/hoặc khi bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi bằng bất kỳ kênh liên lạc nào (ví dụ: phiếu hỗ trợ của Platfox, email).

3/ Chúng tôi cũng thu thập thông tin từ các nguồn của bên thứ ba như được mô tả cụ thể ở Mục 8 bên dưới.

4. Tại sao chúng tôi lại thu thập những thông tin này?

Chúng tôi thu thập các Thông tin cá nhân và phi cá nhân cho các mục đích sau:

Để cung cấp và vận hành các dịch vụ;

Để tiếp tục phát triển, tùy chỉnh và cải thiện Dịch vụ, dựa trên sở thích, trải nghiệm và những khó khăn chung và riêng của Khách truy cập và Người dùng;

Để cung cấp các hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật cho Người dùng;

Để có thể liên hệ với Khách truy cập và Người dùng khi có các thông báo chung hoặc cá nhân liên quan đến dịch vụ và quảng cáo (như được mô tả cụ thể ở Mục 10 bên dưới);

Để tạo điều kiện thuận lợi, tài trợ và cung cấp một số cuộc thi, sự kiện và chương trình khuyến mãi, xác định người tham gia đủ điều kiện, liên hệ người thắng cuộc và trao giải;

Để tăng cường bảo mật và khả năng phòng chống gian lận;

Để xem xét các ứng cử viên làm việc tại Platfox (như được mô tả cụ thể ở Mục 7 bên dưới); và

Để tuân thủ luật pháp và các quy định hiện hành.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích ở mục 4 trên nếu chúng tôi cảm thấy được thỏa mãn các điều sau:

Chúng tôi cần sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện các bước để ký kết hợp đồng với bạn (ví dụ: cung cấp cho bạn công cụ xây dựng website, cung cấp cho bạn các hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật), hoặc

Việc sử dụng Thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định liên quan mà chúng tôi có, hoặc

Việc sử dụng Thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để hỗ trợ các lợi ích hợp pháp mà chúng tôi có với tư cách là một doanh nghiệp (ví dụ: để duy trì và cải thiện các Dịch vụ của chúng tôi bằng cách xác định xu hướng người dùng và độ hiệu quả của các chiến dịch, xác định các vấn đề kỹ thuật), miễn là chúng được tiến hành theo phương thức cân đối và tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

5. Chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn ở đâu?

5.1 Thông tin cá nhân của Khách truy cập, Người dùng và Người dùng-của-người dùng của Platfox

có thể được giữ, xử lý và lưu trữ bởi Platfox và các chi nhánh của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ ở Hoa Kỳ, Châu u (bao gồm ở Litva, Đức và Ukraine), ở Israel, và tại các khu vực pháp lý khác khi cần thiết để cung cấp đúng Dịch vụ của chúng tôi và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật (như được giải thích thêm bên dưới).

Thông tin ứng tuyển việc làm của Platfox sẽ được giữ, xử lý và lưu trữ tại Israel tại địa điểm của vị trí ứng tuyển, và khi cần thiết, sẽ được lưu bảo mật trong kho lưu trữ đám mây được cung cấp bởi Dịch vụ của bên thứ ba.

Platfox Ltd. có trụ sở tại Israel, được Ủy bạn Châu u đánh giá là nơi cung cấp một mức độ bảo vệ đầy đủ cho Thông tin cá nhân của cư danh thành viên EU.

Các chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ cho Platfox lưu trữ và xử lý Thông tin cá nhân của bạn trên danh nghĩa của Platfox đều cam kết bảo vệ và bảo mật theo tiêu chuẩn ngành và bất kể mọi yêu cầu pháp lý thấp hơn có thể áp dụng trong phạm vi quyền hạn của họ.

5.2 Thỏa thuận bảo vệ dữ liệu EU- U.S Privacy Shield và Swiss-U.S.

Privacy Shield: Platfox tham gia vào, và đã chứng nhận sự tuân thủ của mình với EU- U.S Privacy Shield và Swiss-U.S. Privacy Shield. Platfox cam kết tuân thủ tất cả Thông tin cá nhân được nhận từ các thành viên Liên minh châu u (EU) và Thụy Sĩ, dựa trên Khung bảo vệ quyền riêng tư Privacy Shield Framework, theo Nguyên tắc áp dụng khung. Để tìm hiểu thêm về Khung bảo vệ quyền riêng tư (Privacy Shield Framework), hãy truy cập U.S. Department of Commerce’s Privacy Shield List tại đây.

Platfox chịu trách nhiệm xử lý Thông tin cá nhân mà họ nhận được, theo Khung bảo vệ quyền riêng tư, và sau đó chuyển cho bên thứ ba hoạt động như một đại lý đại diện. Platfox tuân thủ các Nguyên tắc về Quyền riêng tư đối với tất cả các hoạt động chuyển Thông tin cá nhân từ EU, bao gồm các điều khoản trách nhiệm chuyển nhượng.

Đối với Thông tin cá nhân được nhận hoặc chuyển nhượng theo Khung bảo vệ quyền riêng tư, Platfox phải tuân theo các quyền hạn thư thị theo quy định của Ủy bạn Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (U.S. Federal Trade Commission-FTC). Trong một số trường hợp, Platfox có thể được yêu cầu tiết kệ dữ liệu cá nhân để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của cơ quan công quyền, bao gồm đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật, và sẽ làm như vậy khi được luật bảo vệ dữ liệu địa phương cho phép.

Nếu bạn có một vấn đề riêng tư hoặc mối quan tâm về việc sử dụng dữ liệu chưa được chúng tôi giải quyết thỏa đáng, xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp giải quyết tranh chấp bên thứ ba có trụ sở tại Hoa Kỳ tại địa chỉ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Trong một số điều kiện nhất định, được mô tả đầy đủ trên website của Privacy Shield, bạn có thể yêu cầu phân xử bắt buộc khi các thủ tục giải quyết tranh chấp khác đã hết.

Theo yêu cầu, Platfox sẽ cung cấp cho bạn các thông tin về việc chúng tôi có nắm giữ bất kỳ Thông tin cá nhân nào của bạn hay không. Bạn có thể truy cập, chỉnh sửa, hoặc yêu cầu xóa các Thông tin cá nhân của mình bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong bài viết tại Trung tâm trợ giúp: “GDPR: Truy xuất dữ liệu tài khoản Platfox của bạn" hoặc “GDPR: Xóa vĩnh viễn tài khoản Platfox của bạn. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong khùng thời gian được ấn định bởi luật địa phương hoặc một khung thời gian hợp lý.

Xin lưu ý rằng việc xóa vĩnh viễn Tài khoản Platfox của bạn sẽ xóa tất cả thông tin của bạn khỏi dữ liệu của Platfox. Sau khi hoàn tất quy trình này, bạn không còn có thể sử dụng bất kỳ Dịch vụ của Platfox nào, Tài khoản người dùng của bạn và dữ liệu sẽ bị xóa vĩnh viễn, và Platfox sẽ không thể khôi phục lại tài khoản của bạn hoăc truy xuất dữ liệu của bạn trong tương lai. Nếu bạn liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Platfox trong tương lai, hệ thống sẽ không thể nhận diện tài khoản của bạn và nhân viên Hỗ trợ sẽ không thể xác định được tài khoản đã xóa.

5.3 Nghĩa vụ Định vị Dữ liệu:

Nếu bạn cư trú tại khu vực bắt buộc nghĩa vụ “Định vị dữ liệu" (nghĩa là yêu cầu Thông tin cá nhân của cư dân trong phạm vi lãnh thổ của khu vực đó), chúng tôi có thể duy trì Thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi lãnh thổ nếu chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy.

Bạn thừa nhận rằng khi làm như vậy, chúng tôi có thể tiếp tục thu thập, lưu trữ và sử dụng Thông tin cá nhân của bạn ở nơi khác, kể cả ở Hòa Kỳ như đã giải thích ở trên.

6. Thông tin Người dùng-của-Người dùng

Platfox có thể thu thập, lưu trữ và xử lý một số Thông tin phi cá nhân và Thông tin cá nhân của Người dùng-của-Người dùng (“Thông tin của Người dùng-của-Người dùng”), chỉ thay mặt cho Người dùng và theo sự điều khiển của họ. Ví dụ như, mỗi Người dùng của chúng tôi có thể nhập danh bạ email của họ từ các dịch vụ của bên thứ ba như Gmail, hoặc thu thập và quản lý danh bạ thông qua Website người dùng của họ. Những thông tin liên hệ này sau đó được lưu trữ trên Platfox, thay mặt cho Người dùng.

Với những mục đích đó, Platfox phụ trách và sẽ được xem là “Bộ phận xử lý" và không phải là “Bộ phận điều khiển" (cả hai thuật ngữ viết hoa này đều được định nghĩa trong Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU - European Union General Data Protection Regulation) đối với những Thông tin của Người dùng-của-Người dùng đó. Người dùng kiểm soát và vận hành các Website Người dùng đó sẽ được xem là “Bộ phận điều khiển" của Thông tin của Người dùng-của-Người dùng, và chịu trách nhiệm tuân thủ tất các các luận và quy định áp dụng cho việc thu thập và kiểm soát Thông tin của Người dùng-của-Người dùng, bao gồm tất cả các luật bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu của tất cả quyền tài phán liên quan.

Bạn chịu trách nhiệm về tính bảo mật, tính toàn vẹn và việc được phép sử dụng các Thông tin cá nhân của Người dùng-của-Người dùng, và để có được sự đồng ý, chấp nhận và cung cấp bất kỳ thông báo xử ký nào được yêu cầu cho việc thu thập và sử dụng những thông tin đó.

Platfox không thể cung cấp các tư vấn pháp lý cho Người dùng hoặc Người dùng của họ, tuy nhiên chúng tôi khuyên tất cả Người dùng nên công bố và duy trì các chính sách bảo mật rõ ràng và toàn diện trên Website Người dùng của họ, theo pháp luật và quy định hiện hành, và tất cả Người dùng-của-Người dùng nên đọc kỹ các chính sách này và đảm bảo rằng họ đồng ý với những chính sách đó.

Để biết thêm thông tin về cách Thông tin Người dùng-của-Người dùng được xử lý như thế nào bởi Platfox (có thể liên quan đến các thông báo cụ thể mà bạn cung cấp và/hoặc đồng ý thu thập từ Người dùng-của-Người dùng), vui lòng xem Mục 8, 13 và 14 bên dưới.

Nếu bạn là khách truy cập, người dùng hoặc khách hàng của bất kỳ Người dùng nào của chúng tôi, vui lòng đọc phần sau: Platfox không có mối quan hệ trực tiếp với từng Người dùng-của-Người dùng có Thông tin cá nhân được Platfox xử lý. Nếu bạn là khách truy cập, người dùng hoặc khách hàng của bất kỳ Người dùng nào của chúng tôi, và bạn muốn thực hiện bất kỳ yêu cầu hoặc truy vấn nào liên quan đến Thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ trực tiếp Người dùng đó. Ví dụ như, nếu bạn muốn truy cập, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa các thông tin không chính xác được xử lý bởi Platfox thay cho Người dùng, vui lòng gửi thắc mắc của bạn đến Người dùng liên quan (người “kiểm soát" các dữ liệu đó). Nếu được yêu cầu xóa bất kỳ Thông tin cá nhân của Người dùng-của-Người dùng, chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu đó trong vòng ba mươi (30) ngày. Trừ khi có các chỉ dẫn khác của Người dùng, chúng tôi sẽ giữ lại Thông tin cá nhân của Người dùng-của-Người dùng của họ trong thời gian được nêu ở mục 13 bên dưới.

7. Đơn xin việc làm tại Platfox

Platfox luôn hoan nghênh các Ứng viên đủ điều kiện ứng tuyển vào bất kỳ vị trí trống nào được công bố tại https://www.Platfox.com/careers.html, bằng cách gửi CV và thông tin liên hệ cho chúng tôi (“Thông tin Đơn xin việc”) thông qua Đơn xin việc của chúng tôi trên website, hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác do chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư và sự kín đáo là điều rất quan trọng đối với các Ứng viên, và được cam kết giữ kín mọi Thông tin Ứng viên và chỉ sử dụng cho mục đích tuyển dụng nội bộ tại Platfox (bao gồm thông tin xác định Ứng viên, đánh giá Ứng viên, quyết định thuê và tuyển dụng, và việc liên hệ Ứng viên thông qua điện thoại hoặc bằng văn bản).

Xin lưu ý rằng Platfox có thể giữ lại Thông tin Ứng viên không qua hai năm sau khi vị trí ứng tuyển đó đã đủ và không tuyển nữa. Nhờ đó chúng tôi có thể xem xét lại Ứng viên cho các vị trí và cơ hội khác tại Platfox; vì vậy chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Ứng viên của họ làm tài liệu tham khảo cho các đơn xin việc trong tương lai do họ gửi, và trong trường hợp Ứng viên trúng tuyển, nhằm mục đích tuyển dụng và kinh doanh liên quan đến công việc của anh/cô ấy tại Platfox.

Nếu trước đây bạn có gửi Đơn xin việc đến Platfox, và bây giờ bạn muốn truy cập, cập nhật hoặc xóa chúng khỏi hệ thống của Platfox, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại jobs@Platfox.com.

Chia sẻ Thông tin các nhân với các Bên thứ ba

Platfox có thể chia sẻ Thông tin cá nhân với các Bên thứ ba (hoặc cho phép họ truy cập thông tin đó) chỉ trong các trường hợp sau:

8.1 Các dịch vụ của Bên thứ ba:

Platfox đã hợp tác với một số nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp bổ sung, tạo điều kiện và nâng cao các tính năng của chung tôi. Bao gồm dịch vụ hosting, server, mạng lưới truyền thông và phân phối nội dung (CDNs), dịch vụ bảo mật dữ liệu và an ninh mạng, dịch vụ xử lý thanh toán, đăng ký tên miền, dịch vụ phát hiện và ngăn chặn gian lận, phân tích web, dịch vụ giám sát và phân phối email, dịch vụ ghi phiên và truy cập từ xa, đo lường hiệu suất hoạt động, dịch vụ tối ưu hóa dữ liệu và marketing, nhà cung cấp nội dung, và các cố vấn tài chính và pháp lý của chúng tôi (gọi chung là “các Dịch vụ của Bên thứ ba").

Các Dịch vụ của Bên thứ ba này có thể nhận hoặc có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của Khách truy cập và Người dùng và/hoặc Thông tin cá nhân của Người dùng-của-Người dùng, toàn bộ hoặc một phần - tùy thuộc vào từng vai trò và mục đích cụ thể của họ trong việc tạo điều kiện và nâng cao các Dịch vụ của chúng tôi, và chỉ có thể sử dụng nó cho những mục đích đó.

Lưu ý rằng mặc dù các Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các website hoặc dịch vụ khác, chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thủ tục về quyền riêng tư của các website hoặc dịch vụ đó. Chúng tôi khuyến khích bạn nên nhận biết khi bạn rời khỏi các Dịch vụ của chúng tôi và đọc các điều khoản về quyền riêng tư của từng website và dịch vụ mà bạn truy cập trước khi cung cấp Thông tin cá nhân của mình. Chính sách về quyền riêng tư này không áp dụng đối với các website và dịch vụ của Bên thứ ba được liên kết với chúng tôi.

Platfox chịu trách nhiệm đối với Thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được theo các nguyên tắc của Lá chắn Bảo mật (Privacy Shield) và sau đó chuyển cho bên thứ ba như được mô tả trong các Nguyên tắc của Lá chắn Bảo mật. Cụ thể là, Platfox vẫn sẽ chịu trách nhiệm pháp lý theo các Nguyên tắc của Lá chắn Bảo mật nếu các đại lý Bên thứ ba cam kết xử lý Thông tin cá nhân theo cách không phù hợp với Nguyên tắc, trừ khi Platfox chứng minh được rằng họ không chịu trách nhiệm cho sự việc khi phát sinh thiệt hại.

8.2 Thực thi Pháp luật, các Yêu cầu và Nghĩa vụ Pháp lý

Khi được luật bảo vệ dữ liệu địa phương cho phép, Platfox có thể tiết lộ hoặc cho phép người khác truy cập Thông tin cá nhân theo yêu cầu pháp lý, chẳng hạn như hầu toàn, thủ tục pháp lý, lệnh khám xét hoặc lệnh của toà án, hoặc tuân thủ pháp luật hiện hành, nếu pháp luật yêu cầu chúng tôi phải làm vậy, có thể có hoặc không thông báo cho bạn.

8.3 Bảo vệ Quyền và sự an toàn Platfox có thể Thông tin cá nhân của bạn với các bên khác nếu chúng tôi tin rằng điều này có thể giúp bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Platfox, bất kỳ Người dùng nào, bất kỳ Người dùng-của-Người dùng nào, hoặc bất kỳ thành viên công chúng nào, có thể có hoặc không thông báo cho bạn.

8.4 Các tính năng Truyền thông mạng xã hội và Trang Framed Pages

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm một số tính năng Mạng xã hội nhất định, đăng nhập một lần, ví dụ như “Facebook Connect" hoặc “Google Sign-in", nút “Facebook Like", nút chia sẻ “Share this" hoặc các chương trình tương tác mini khác (“Tính năng Mạng xã hội"). Các Tính năng Mạng xã hội này có thể thu thập các thông tin như địa chỉ IP của bạn hoặc bạn đang truy cập trang nào trên Website của chúng tôi, và có thể đặt cookie để cho phép chúng hoạt động một cách chính xác. Tính năng Mạng xã hội được lưu trữ bởi Bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên Dịch vụ của chúng tôi. Các tương tác của bạn với Tính năng Mạng xã hội của các bên thứ ba này được quản lý bởi chính sách của họ, không phải của Platfox.

Ngoài ra, các Dịch vụ của chúng tôi có thể cho phép bạn chia sẻ Thông tin cá nhân của mình trực tiếp với các Bên thứ ba, chẳng hạn như thông qua các kỹ thuật framing để cung cấp nội dung đến hoặc từ các Dịch vụ của Bên thứ ba hoặc các bên khác, mà vẫn giữ được giao diện của Website và Dịch vụ của chúng tôi (“Frames"). Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn tương tác hoặc chia sẻ bất kỳ Thông tin cá nhân nào thông qua các Frames này, trên thực tế bạn đang cung cấp chúng cho các bên thứ ba, không phải cho chúng tôi, và các tương tác và chia sẻ này cũng được quản lý bởi chính sách của các bên thứ ba này, không phải của chúng tôi.

8.5 Các Lập trình viên Kho Ứng dụng:

Là một phần của chương trình Kho Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi cho phép các Lập trình viên bên thứ ba (“Lập trình viên bên thứ ba”) lập trình và cung cấp các ứng dụng của họ thông qua Kho Ứng dụng Platfox (“các Ứng dụng của Bên thứ ba"), cùng với Platfox.

Mỗi Lập trình viên bên thứ ba bị ràng buộc bởi Thỏa thuận Chương trình Đối Tác Kho Ứng dụng của Platfox, trong đó có các hạn chế về cách thức truy cập, lưu trữ và sử dụng Thông tin cá nhân và Thông tin phi cá nhân mà bạn và/hoặc Người dùng-của-Người dùng của bạn cung cấp cho họ hoặc chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn nên xem xét tất cả các chính sách bảo mật đi kèm với Ứng dụng của Bên thứ ba và yêu cầu Lập trình viên bên thứ ba khi bạn cần làm sáng tỏ bất kỳ điều gì trước khi quyết định cài đặt và sử dụng Ứng dụng của họ. Platfox không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với các hành động hoặc chính sách của bất kỳ Lập trình viên bên thứ ba nào, và bản thân bạn phải tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng bất kỳ Ứng dụng của bên thứ ba nào.

8.6 Platfox API:

Khi cài đặt một số Ứng dụng của Platfox và/hoặc Ứng dụng của Bên thứ ba, bạn cũng cho phép các nhà cung cấp tương ứng chia sẻ và/hoặc truy cập một số Thông tin cá nhân và phí cá nhân liên quan đến bạn và/hoặc Người dùng-của-Người dùng của bạn, thông qua “PlatfoxHive" API. Những thông tin này bao gồm thông tin liên hệ, tin nhắn, ứng dụng kinh doanh và một số hoạt động nhất định trong Dịch vụ và/hoặc Website của Người dùng, được lưu trữ và truy cập thông qua Tài khoản Người dùng của bạn. Để biết thêm chi tiết về Thông tin cá nhân có thể được thu thập và chia sẻ thông qua Platfox API, vui lòng xem Điều khoản sử dụng của Kho ứng dụng Platfox.

Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn và Người dùng-của-Người dùng của bạn, chúng tôi cam kết ngăn chặn tất cả các Lập trình viên Bên thứ ba khỏi việc kết hợp các Thông tin cá nhân thu thập được thông qua các Website và Dịch vụ người dùng, và khỏi việc chia sẻ Thông tin cá nhân của Người dùng-của-Người dùng với các ứng dụng khác được cài đặt trên cùng một website hoặc dịch, nhằm mục đích riêng của từng Website hoặc Dịch vụ Người dùng. Tuy nhiên Platfox vẫn có thể truy cập và sử dụng thông tin được thu thập và lưu trữ thông qua Platfox API trên các Website Người dùng và Ứng dụng để cung cấp và cải thiện dịch vụ khi cần thiết.

Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm thông báo Người dùng-của-Người dùng của bạn về việc thu thập, xử lý và sử dụng Thông tin cá nhân của họ thông qua Platfox API và thông báo họ rằng Thông tin cá nhân của họ sẽ được Platfox chuyển đến và xử lý thay mặt bạn.

Để ngăn chặn việc thu thập hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân qua Platfox API, bạn có thể tránh không cài đặt các ứng dụng vào Website người dùng của mình, rút lại quyền được cấp của các Ứng dụng mà bạn đã cài đặt, hoặc đơn giản là gỡ cài đặt chúng. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng các Ứng dụng đã cài đặt trước đó vẫn có thể giữ lại một số thông tin đã được thu thập trước khi hủy bỏ, vì vậy nếu bạn muốn xóa những thông tin này, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ trực tiếp Platfox hoặc Lập trình viên Bên thứ ba và yêu cầu họ xóa.

8.7 Các Công ty con và Chi nhánh của Platfox

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân trong nội bộ công ty cho các mục đích được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Chẳng hạn như, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với Platfox Inc., Công ty con của chúng tôi có trụ sở tại Mỹ, trong quá trình hỗ trợ và cung cấp cho bạn (và Người dùng-của-Người dùng của bạn) các Dịch vụ. Ngoài ra, nếu Platfox hoặc bất kỳ chi nhánh nào có sự thay đổi trong quyền hành, bao gồm việc sát nhập, mua lại công ty hoặc tài sản, Thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với các bên liên quan trong những sự kiện này.

Nếu chúng tôi tin tưởng rằng sự thay đổi về quyền hành này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo với bạn qua email và/hoặc thông báo một cách nổi bật trên website về sự kiện này và một số lựa chọn cho bạn đối với Thông tin cá nhân của mình.

Việc chia sẻ Thông tin cá nhân từ các công ty con và chi nhánh của Platfox ở Liên minh Châu u và Thụy Sĩ đến các công ty con của Platfox ở Mỹ sẽ tuân thủ theo khuôn khổ Lá chắn Bảo mật của EU-Hoa Kỳ và Thụy Sĩ-Hoa Kỳ.

Để làm rõ, Platfox có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn theo mô tả trên, theo sự chấp thuận của bạn, hoặc nếu chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy. Ngoài ra, Platfox có thể chuyển nhượng, chia sẻ, tiết lộ hoặc sử dụng Thông tin phi cá nhân theo quyết định riêng của mình và không cần phê duyệt thêm.

9. Sử dụng Cookie và các công nghệ theo dõi khác

Platfox, cùng các đối tác marketing, phân tích và công nghệ, sử dụng một số công nghệ theo dõi và giám sát (như cookie, beacon, pixel, tag và script). Những công nghệ này được sử dụng để duy trì, cung cấp và cải thiện các Dịch vụ của chúng tôi, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho Khách truy cập, Người dùng và Người dùng của họ. Ví dụ như, nhờ vào các công nghệ này, chúng tôi có thể duy trì và theo dõi các tùy chọn và phiên xác thực của Khách truy cập và Người dùng, để bảo mật Dịch vụ tốt hơn, để xác định các vấn đề kỹ thuật, xu hướng người dùng và hiệu quả chiến dịch, giám sát và cải thiện hiệu suất tổng thể của Dịch vụ.

Xin lưu ý rằng các Dịch vụ của Bên thứ ba đặt cookie hoặc sử dụng các công nghệ theo dõi khác thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể có các chính sách riêng về cách họ thu thập và lưu trữ thông tin. Các thủ tục này không nằm trong Chính sách bảo mật của chúng tôi và chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với chúng.

Cookies: để các công nghệ này hoạt động một cách trơn tru, một tệp dữ liệu nhỏ (“cookies" phải được tải về và lưu trữ trên thiết bị của bạn. Theo mặc định, chúng tôi sử dụng một số cookie ổn định nhằm mục đích xác thực phiên và bảo mật người dùng, bảo mật, lưu tùy chọn của Người dùng (ví dụ: ngôn ngữ và các cài đặt mặc định), tính ổn định của kết nối (ví dụ: đăng tải phương tiện truyền thông, sử dụng các tính năng Thương mại điện tử v.v…), giám sát hiệu suất của các dịch vụ và chiến dịch marketing, cung cấp và cải thiện dịch vụ nói chung.

Nếu bạn muốn xóa hoặc chặn bất kỳ cookie nào, vui lòng tham khảo khu vực trợ giúp và hỗ trợ trên trình duyệt internet của bạn để biết các hướng dẫn về cách xác định vị trí tệp hoặc thư mục lưu trữ cookie. Thông tin về việc xóa hoặc kiểm soát cookie cũng có sẵn tại www.aboutcookie.org (lưu ý rằng website này không được cung cấp bởi Platfox và do đó, chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và khả dụng của nó).

Xin lưu ý rằng việc xóa cookie hoặc vô hiệu hóa cookie hoặc công nghệ theo dõi của chúng tôi có thể ngăn bạn truy cập vào một số khu vực và tính năng nhất định trong Dịch vụ của chúng tôi, hoặc có thể thể ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm người dùng của bạn.

Clear Gifs: Chúng tôi và một số Dịch vụ của Bên thứ ba nhất định có thể sử dụng công nghệ phần mềm có tên gọi “Clear gifs" (hay còn gọi là Web Beacons/Web Bugs) cho phép họ và chúng tôi cải thiện Dịch vụ bằng cách đo lường độ hiệu quả và hiệu suất. Clear gifs là những đồ họa nhỏ có chứa các ký hiệu nhận dạng duy nhất, có chức năng giống như cookie, tuy nhiên không được lưu trữ trên thiết bị của bạn mà thay vào đó được nhúng vô hình trong Dịch vụ của chúng tôi.

Flash và HTML5: chúng tôi và một số Dịch vụ của Bên thứ ba nhất định cũng có thể sử dụng một số công nghệ theo dõi như “Flash cookies" và “HTML5”, chủ yếu cho mục đích quảng cáo. Các trình duyệt khác nhau có thể cung cấo các công cụ quản lý riêng của họ để loại bỏ hoặc chặn các công nghệ này. Thông tin bổ sung về việc quản lý Flash cookies có sẵn tại đây.

(Lưu ý rằng website này không được cung cấp bởi Platfox, và do đó chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và khả dụng của nó).

Targeting/Re-targeting theo hành vi: Một số Dịch vụ của Bên thứ ba và mạng lưới quảng cáo có thể hiển thị quảng cáo trên Website, Ứng dụng của Platfox và Ứng dụng di động của Platfox, hoặc quản lý quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác. Các Bên này có thể sử dụng một số công nghệ theo dõi nhất định để thu thập một số thông tin về các hoạt động của bạn khi sử dụng Dịch vụ và cách Dịch vụ khác nhau của Bên thứ ba, từ đó cung cấp cho bạn quảng cáo nhắm chọn mục tiêu dựa trên sở thích của bạn. Bạn có thể từ chối nhận quảng cáo nhắm chọn mục tiêu từ một số nhà quảng cáo và mạng lưới quảng cáo bằng cách click vào đây (hoặc nếu bạn sống ở Liên Minh Châu u click vào đây). Xin lưu ý rằng điều này không giúp bạn từ chối tất cả các quảng cáo và việc từ chối của bạn chỉ liên quan đến một số quảng cáo cụ thể. Bạn vẫn sẽ tiếp tục nhận được quảng cáo mà bạn đã không chọn.

Bổ sung Dữ liệu Người dùng: Chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ các nguồn khác, bao gồm cả cơ sở dữ liệu công khai hoặc từ các bên thứ ba mà chúng tôi đã mua dữ liệu về, và kết hợp dữ liệu này với thông tin mà chúng tôi đã có về bạn. Việc này giúp chúng tôi cập nhật, mở rộng và phân tích tài liệu, xác định khách hàng mới, cung cấp các sản phẩm và Dịch vụ có thể bạn quan tâm. Khi chúng tôi có được Thông tin Cá nhân từ các bên thứ ba này, chúng tôi đảm bảo rằng các bên này đã cam kết thông báo cho bạn rằng Thông tin Cá nhân của bạn sẽ được tiết lộ cho chúng tôi và chúng tôi thực hiện cá bước để đảm bảo tính chính xác của Thông tin Cá nhân trước khi sử dụng chúng. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của người khác, hoặc nếu người khác cho chúng tôi thông tin của bạn, chúng tôi chỉ sẽ sử dụng những thông tin đó cho lý do cụ thể mà chúng được cung cấp cho chúng tôi.

Tín hiệu “Do Not Track" (Không được theo dõi): Xin lưu ý rằng chúng tôi không thay đổi các thông lệ của mình để phản hồi lại tín hiệu “Do Not Track" trong tiêu đề HTTP từ trình duyệt hoặc ứng dụng di động.

10. Hệ thống thông tin liên lạc từ Platfox

10.1 Tin nhắn Quảng cáo:

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để gửi cho bạn nội dung và tin nhắn quảng cáo bằng email, tin nhắn văn bản, tin nhắn văn bản trực tiếp, cuộc gọi tiếp thị và các hình thức liên lạc tương tự từ Platfox hoặc các đối tác của chúng tôi (Thay mặt cho Platfox) thông qua các phương tiện đó.

Nếu bạn không muốn nhận các tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo như vậy, bạn có thể thông báo cho Platfox bất kỳ lúc nào hoặc làm theo các bước “unsubcribe" (hủy đăng ký) hoặc DỪNG có trong các thông tin quảng cáo mà bạn nhận được.

Chúng tôi thực hiện các bước để giới hạn nội dung quảng cáo mà chúng tôi gửi đến bạn ở một mức độ hợp lý và cân đối, và chỉ gửi thông tin mà chúng tôi tin rằng bạn sẽ quan tâm hoặc liên quan đến bạn, dựa trên thông tin của bạn.

10.2 Tin Nhắn Dịch Vụ và Thanh Toán:

Platfox cũng có thể liên hệ bạn về các thông tin quan trong liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng thông tin đó.

Chẳng hạn như, chúng tôi có thể gửi bạn một thông báo (qua bất kỳ phương tiện nào) nếu một Dịch vụ nhất định nào đó tạm thời bị ngưng; trả lời phiếu hỗ trợ hoặc email của bạn; gửi cho bạn lời nhắc hoặc cảnh báo về các khoản thanh toán sắp tới hoặc trễ hạn đối với các đăng ký hiện tại hoặc sắp tới của bạn; chuyển tiếp các khiếu nại liên quan đến Website Người dùng của bạn; hoặc thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng trong Dịch vụ của chúng tôi.

Điều quan trọng là bạn luôn có thể nhận được những tin nhắn này. Vì lý do này, bạn không thể từ chối nhận các tin nhắn về Dịch vụ và Thanh toán trừ khi bạn không còn là Khách truy cập hoặc Người dùng của Platfox (có thể được thực hiện bằng cách hủy kích hoạt tài khoản của bạn)

11. Quyền của bạn liên quan đến thông tin cá nhân của bạn

Điều bắt buộc là bạn phải kiểm soát Thông tin cá nhân của mình. Đó là lý do tại sao Platfox đang thực hiện các bước để cho phép bạn truy cập, nhận một bản sao, cập nhật, sửa đổi, xóa hoặc giới hạn việc sử dụng Thông tin cá nhân của mình.

Trước khi tiết lộ Thông tin cá nhân được yêu cầu, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để xác nhận danh tính của bạn và nhằm mục đích bảo mật. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối khi được pháp luật cho phép (ví dụ nếu yêu cầu của bạn không có cơ sở hoặc quá mức).

Bạn có quyền nộp đơn khiếu nại đến cơ quan giám sát tại địa phương để bảo vệ dữ liệu (nhưng chúng tôi vẫn khuyên bạn nên liên hệ với chúng tôi trước).

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đáp ứng các yêu cầu của bạn kịp thời (trừ khi chúng tôi yêu cầu thêm thông tin từ bạn để thực hiện các yêu cầu đó), tùy thuộc vào sự cân nhắc về tính hợp pháp và được cho phép khác.

Xin lưu ý rằng việc xóa tài khoản Platfox của bạn vĩnh viễn sẽ xóa tất cả các thông tin của bạn khỏi cơ sở dữ liệu của Platfox. Sau khi hoàn thành quy trình, bạn không thể sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Platfox, tài khoản của bạn và tất cả các dữ liệu sẽ bị xóa vĩnh viễn, và Platfox sẽ không thể phục hồi tài khoản hoặc truy xuất lại dữ liệu của bạn trong tương lai. Nếu bạn liên hệ bộ phận hỗ trợ của Platfox trong tương lai, hệ thống sẽ không thể nhận dạng tài khoản của bạn và nhân viên Hỗ trợ sẽ không thể xác định được tài khoản đã xóa.

12. Câu hỏi và Khiếu nại

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc về việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của chúng tôi, hoặc bạn tin rằng chúng tôi không tuân thủ Chính sách bảo mật hoặc luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, vui lòng liên hệ chúng tôi - chi tiết liên hệ được nêu ở phần cuối cùng của Chính sách bảo mật này.

Đội ngũ Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi sẽ điều tra các khiếu nại và xác định xem liệu có vi phạm nào đã xảy ra hay không và nếu có, sẽ thực hiện những hành động gì.

Chúng tôi luôn nghiêm túc xem xét mọi khiếu này về quyền riêng tư và sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để giải quyết khiếu nại của bạn kịp thời. Thời gian đáp ứng mục tiêu của chúng tôi là 30 ngày.

Chúng tôi hy vọng các thủ tục sẽ giải quyết các khiếu nại của bạn một cách công bằng và kịp thời. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn không hài lòng, bạn cũng có thể gửi khiếu nại lên cơ quan giám sát địa phương về việc bảo vệ dữ liệu.

Bạn có thể nộp đơn khiếu nại đến cơ quan giám sát tại địa phương để bảo vệ dữ liệu vào bất kỳ lúc nào, nhưng chúng tôi vẫn khuyên bạn nên liên hệ với chúng tôi trước để chúng tôi có thể cố gắng giải quyết.

13. Lưu giữ Dữ liệu

Chúng tôi có thể giữ lại Thông tin Cá nhân của bạn (cũng như Thông tin Người dùng-của-Người dùng của bạn) miễn là Tài khoản Người dùng của bạn vẫn hoạt động, như được nêu trong Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi có thể tiếp tục giữ lại Thông tin Cá nhân của bạn sau khi bạn đã hủy kích hoạt Tài khoản Người dùng và/hoặc ngừng sử dụng bất kỳ Dịch vụ cụ thể nào, khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, để giải quyết tranh chấp liên quan đến Người dùng hoặc Người dùng của họ, ngăn chặn các gian lận và lạm dụng, thực thi các thoả thuận của chúng tôi và/hoặc bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Chúng tôi duy trì chính sách lưu giữ dữ liệu đối với các thông tin mà chúng tôi quan tâm. Trường hợp Thông tin Cá nhân của bạn không còn cần thiết, chúng tôi sẽ đảm bảo xóa chúng một cách an toàn.

14. Sự bảo mật

Platfox đã triển khai các biện pháp bảo mật được thiết kế để bảo vệ Thông tin Cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi, bao gồm các biện pháp vật lý, điện tử. Trong số những thứ khác, chúng tôi cung cấp quyền truy cập an toàn HTTPS đối với hầu hết các vùng trong Dịch vụ của chúng tôi; việc gửi các thông tin thanh toán nhạy cảm (như số thẻ tín dụng) thông qua các hình thức mua hàng được chỉ định của chúng tôi được bảo vệ bởi các kết nối được mã hóa SSL/TLS theo tiêu chuẩn của ngành, và chúng tôi thường xuyên duy trì chứng nhận PCI DSS (Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu Ngành công nghiệp Thẻ Thanh toán). Chúng tôi cũng thường xuyên theo dõi hệ thống của mình để tìm ra các lỗ hổng và tấn công có thể xảy ra và thường xuyên tìm kiếm các cách thức và các Dịch vụ của bên thứ ba mới để tăng cường hơn nữa tính bảo mật của Dịch vụ và bảo vệ quyền riêng tư của Khách truy cập và Người dùng của chúng tôi.

Bất kể các biện pháp và nỗ lực mà Platfox đã thực hiện, chúng tôi không thể và không đảm bảo sự bảo vệ và bảo mật tuyệt đối đối với Thông tin Cá nhân của bạn, của Người dùng của bạn hoặc của bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn đăng lên, xuất bản hoặc chia sẻ với Platfox hoặc bất kỳ ai khác.

Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn nên đặt mật khẩu có độ khó cao cho Tài khoản người dùng và Website người dùng của mình, và tránh cung cấp cho chúng tôi hoặc bất kỳ ai bất kỳ thông tin nhạy cảm nào mà bạn cho rằng việc tiết lộ có thể gây ra tổn hại đáng kể hoặc không thể khắc phục. Hơn nữa, vì một số khu vực nhất định trong Dịch vụ của chúng tôi có độ an toàn kém hơn các khu vực khác (ví dụ: nếu bạn để chế độ Công khai cho thẻ diễn đàn Hỗ trợ thay vì chế độ Riêng tư, hoặc nếu bạn duyệt trang web không có SSL), và vì email và tin nhắn tức thời không được công nhận là hình thức liên lạc an toàn, chúng tôi yêu cầu và khuyến khích bạn không nên chia sẻ bất kỳ Thông tin cá nhân nào trong bất kỳ khu vực nào hoặc thông qua bất kỳ phương thức nào.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc bảo mật Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@Platfox.com.

15. Diễn đàn công khai và nội dung của người dùng

Các dịch vụ của chúng tôi cung cấp các blog, cộng đồng và diễn đàn hỗ trợ một cách công khai. Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong bất kỳ lĩnh vực nào đều có thể được đọc, thu thập, và sử dụng bởi những người khác khi họ truy cập vào chúng. Để yêu cầu xóa Thông tin cá nhân của bạn khởi các blog, cộng đồng và diễn đàn của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@Platfox. Trong một số trường hợp, chúng tôi không thể xóa Thông tin Cá nhân khỏi các khu vực đó. Chẳng hạn như, nếu bạn sử dụng một ứng dụng của bên thứ ba để đăng bình luận (ví dụ như ứng dụng mạng xã hội Facebook) khi đang đăng nhập vào profile liên quan đến bạn với bên thứ ba, bạn phải đăng nhập vào ứng dụng đó hoặc liên hệ với nhà cung cấp nếu bạn muốn xóa Thông tin Cá nhân mà bạn đã đăng trên nền tảng đó.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi khuyên bạn không nên đăng bất kỳ thông tin nào (hoặc sử dụng bất kỳ phương tiện nào để đăng thông tin) mà bạn không muốn công khai trên các nền tảng này.

Nếu bạn đăng bất kỳ Nội dung Người dùng nào lên Tài khoản Người dùng của mình hoặc đăng nó lên Website Người dùng của mình và cung cấp nó theo bất kỳ cách nào khác như một phần của việc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào, bạn sẽ phải tự chịu mọi rủi ro.

Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật đầy đủ để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể kiểm soát các hành động của những Người dùng hoặc thành viên công cộng khác, những người này có thể truy cập Nội dung người dùng của bạn, và không chịu trách nhiệm cho việc phá vỡ bất kỳ cài đặt quyền riêng tư nào hoặc các biện pháp bảo mật nào mà bạn hoặc chúng tôi có thể đã áp dụng lên Website Người dùng của bạn (bao gồm, chẳng hạn như, các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu trên Website Người dùng của bạn).

Bạn hiểu và công nhận rằng, ngay cả khi bạn hoặc chúng tôi xóa Nội dung người dùng, các bản sao của Nội dung người dùng vẫn có thể xem được trong các trang được lưu trữ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào ( bao gồm bất kỳ Người dùng-của-Người dùng của bạn) đã sao chép hoặc lưu trữ những Nội dung Người dùng này. Để làm rõ, chúng tôi khuyên bạn không nên tải hoặc đăng lên bất kỳ thông tin nào mà bạn không muốn công khai.

16. Cập nhật và Giải thích

Chúng tôi có thể cập nhật các Chính sách bảo mật này theo yêu cầu của pháp luật hiện hành, và để phản ánh các thay đổi đối với việc thu thập, sử dụng các lưu trữ thông tin của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi coi là “quan trọng” (theo quyết định của chúng tôi), chúng tôi sẽ thông báo đến bạn (sử dụng một trong các phương thức thông báo được nêu trong Mục 15.3 của Điều khoản sử dụng) trước khi thay đổi có hiệu lực. Chúng tôi khuyến khích bạn nên định kỳ xem lại các trang này để biết các thông tin mới về về chính sách bảo mật của chúng tôi. Trừ khi có quy định khác, Chính sách bảo mật mới nhất của chúng tôi áp dụng cho tất cả các thông tin mà chúng tôi có về bạn và Người dùng của bạn, liên quan đến Website, ứng dụng Platfox, ứng dụng di động Platfox và các Dịch vụ khác của chúng tôi.

Bất kỳ tiêu đề, chú thích hoặc tiêu đề mục nào trong tài liệu này, chỉ được cung cấp để tiện lợi, và không có cách nào xác định hoặc giải thích bất kỳ phần hoặc điều khoản nào trong tài liệu này.

Chính sách về quyền riêng tư này được viết bằng tiếng Việt, và có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác để thuận tiện cho bạn. Bạn có thể truy cập và xem các phiên bản ngôn ngữ khác bằng cách thay đổi cài đặt ngôn ngữ Website của mình. Nếu một bản dịch (không phải tiếng Việt) mâu thuẫn với phiên bản tiếng Việt, các quy định của phiên bản tiếng Việt sẽ được áp dụng.

17. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình như được mô tả trong Mục 11, vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ Bảo vệ Dữ liệu theo địa chỉ privacy@Platfox.com. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến việc sử dụng Thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật này.

Đăng ký nhận thông báo

Để nhận thông báo mới từ chúng tôi, xin vui lòng nhập email của bạn vào ô bên dưới. Chúng tôi bảo mật thông tin của bạn một cách nghiêm túc và sẽ không chia sẽ với bất kỳ bên thứ ba. Bạn có thể hủy nhận email bất kỳ lúc nào.
Sau khi nhấn "Subscribe", xin hãy kiểm tra email của bạn và click vào đường dẫn trong email để xác nhận là bạn muốn nhận email từ chúng tôi.