KẾT NỐI VỚI PLATFOX

Tài liệu kết nối API với Platfox

Hiện nay API chỉ mở giới hạn với các đối tác chính thức của Platfox. Chúng tôi sẽ sớm cung cấp tài liệu API ra công chúng trong thời gian tới.