TIẾP THỊ LIÊN KẾT

Sử dụng tiếng nói của bạn để truyền cảm hứng khởi nghiệp Thương Mại Điện Tử xuyên biên giới cùng Platfox

Tham gia cùng chúng tôi

Bất kỳ ai cũng có thể tham gia chương trình tiếp thị liên kết của chúng tôi. Với mức hoa hồng lên tới 10%.
Để tham gia chương trình, hãy đăng ký tài khoản ngay hôm nay.

Sau đó, truy cập Dashboard --> Setting --> Billing để lấy đường dẫn liên kết của bạn.
Mọi thắc mắc về chương trình tiếp thị liên kết, vui lòng gởi email cho chúng tôi tại địa chỉ:
support@platfox.dev